1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Wijzigingen en praktische uitvoering 30%-regeling

Wijzigingen en praktische uitvoering 30%-regeling

De 30%-regeling heeft in de afgelopen jaren een aantal wijzigingen ondergaan. Zo is bijvoorbeeld de looptijd van de 30%-regeling verkort van acht naar vijf jaar. Hieronder worden een aantal wijzigingen benoemd. Daarnaast worden de stappen besproken om de 30%-regeling te verkrijgen en te implementeren.
Leestijd 
Auteur artikel Esther Patty
Gepubliceerd 03 december 2018
Laatst gewijzigd 07 juli 2021

Wat is de 30%-regeling

De 30%-regeling voorziet in een belastingvrije vergoeding voor werknemers die vanuit het buitenland zijn aangeworven en dient als compensatie voor de kosten die een werknemer maakt om in Nederland te komen werken. Denk bij deze zogenoemde extraterritoriale kosten aan dubbele huisvestingskosten, reiskosten of de kosten van een taalcursus. Kortgezegd mag de werkgever in plaats van de werkelijke kosten een forfaitair bedrag van 30% van het fiscale loon belastingvrij vergoeden aan de werknemer. Daarnaast mag de werkgever de schoolgelden voor een internationale school belastingvrij vergoeden en kan de werknemer worden aangemerkt als partieel buitenlands belastingplichtig waardoor de box 3 heffing wordt beperkt. Deze regeling is ervoor gemaakt om personeel met een specifieke deskundigheid, die in Nederland schaars is, vanuit het buitenland aan te trekken.

Hoogte percentage

De regeling heeft in het verleden al meerdere wijzigingen ondergaan. Het percentage dat belastingvrij mag worden vergoed, was ooit 40% en later 35%. Bij het Belastingplan 2019 heeft de Staatssecretaris aangegeven dat het aftoppen van de 30%-regeling naar een lager percentage niet werd overwogen.

Het is overigens mogelijk om een forfaitair bedrag van minder dan 30% van het salaris aan uw (buitenlandse) werknemer belastingvrij te vergoeden. Het percentage is enkel gemaximeerd.

Hoogte loon

Om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling dient uw werknemer een bepaald salaris te verdienen. De achterliggende gedachte hiervan is dat een werknemer met een specifieke deskundigheid een (relatief) hoog salaris zou moeten ontvangen. De hoogte van het loon wordt ieder jaar iets bijgesteld. Voor 2021 geldt een loon van € 38.961. Dit is het belastbare loon zonder de vergoeding die op basis van de 30%-regeling wordt toegekend. De werknemer zal met het belastbare loon en de 30%-regeling uitkomen op een loon van ongeveer € 56.000.

 

Wijziging looptijd

De regeling mocht in het verleden 10 jaar worden toegepast, sinds 2012 is dit 8 jaar. Per 1 januari 2019 is de looptijd van de regeling van 8 jaar teruggebracht naar 5 jaar. Deze wijziging geldt tevens voor de vergoeding van de werkelijke extraterritoriale kosten, de partiële buitenlandse belastingplicht en de vergoeding van schoolgelden. Voor werknemers die reeds een 30%-regeling toegekend hadden gekregen, bestond overgangsrecht. Deze groep werknemers mocht de regeling nog maximaal 2 jaar toepassen. Het overgangsrecht eindigde derhalve uiterlijk op 1 januari 2021. Alle werknemers waarvan de 30%-regeling is toegekend na 1 januari 2016 komen niet in aanmerking voor het overgangsrecht. Deze werknemers kunnen, in tegenstelling tot hun beschikking, de 30%-regeling nog maar maximaal 5 jaar toepassen.

Extra eis: 150 kilometer grens

Sinds 2012 geldt de regeling alleen voor werknemers die in een zekere periode voorafgaand aan de tewerkstelling in Nederland, minstens 150 kilometer van de Nederlandse grens af woonden. Hierdoor kan de 30%-regeling in principe niet worden toegepast voor inwoners van België, Luxemburg, een deel van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

 

De 30%-regeling in de praktijk

Welke stappen zullen we met u doorlopen voor het toepassen van de 30%-regeling?

  1. Bespreken of aan alle vereisten voor toepassing van de 30%-regeling wordt voldaan.
  2. De informatie verzamelen voor de formele aanvraag van de 30%-regeling. 
  3. Indienen van de aanvraag.
  4. Inrichten van de loonadministratie. Opstellen en/of controleren van de loonstroken. De 30%-regeling wordt vaak verkeerd toegepast in de loonadministratie, zeker wanneer tevens sprake is van een salary split. Onderschat wordt hoe alle verschillende loonelementen (buitenlandse vergoedingen, loon in natura etc.) verwerkt moeten worden voor de 30%-regeling. Bij een salary split zal overleg moeten plaatsvinden met de betrokken buitenlandse loonadministratie(s).
  5. In principe is de inregeling met de loonadministratie eenmalig. Bij bijzondere eenmalige beloningen of salariswijzigingen kunnen we uiteraard wederom een controle uitvoeren en/of een aanpassing in de modelloonstrook maken.
  6. Eventueel kunnen we de aangifte inkomstenbelasting van de werknemer verzorgen (ook in het buitenland). De 30%-regeling gaat over algemeen samen met een immigratiebiljet en/of een buitenlandse aangifte. 

 

Neem gerust contact met ons op indien u vragen heeft over de (wijzigingen van de) 30%-regeling.