1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Zorg inkopen via pgb’s. Wanneer is sprake van een sociaal netwerk?

Zorg inkopen via pgb’s. Wanneer is sprake van een sociaal netwerk?

In de (kersverse) gemeente Eemsdelta heeft het college van B&W een maatwerkvoorziening individuele begeleiding verstrekt aan een cliënt in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb). Het betreffende pgb was gebaseerd op het tarief dat de gemeente voor het sociaal netwerk hanteert, een lager tarief dan de kostprijs voor ‘professionele zorg’ betaalt. De cliënt tekent tegen dit besluit bezwaar aan. De cliënt koopt weliswaar bij zijn moeder zorg in, maar zijn moeder is in dit geval tevens een professioneel zorgverlener. In deze uitspraak verduidelijkt de Centrale Raad van Beroep (hierna: Raad) dat een professionele zorgverlener geen aanspraak maakt op het ‘professionele’ uurtarief indien die zorgverlener tot het sociale netwerk van de cliënt behoort.
Leestijd 
Auteur artikel Ralph Tak
Gepubliceerd 28 september 2021
Laatst gewijzigd 28 september 2021

Sociaal netwerk

 

De Raad wijst voor de invulling van het begrip ‘sociaal netwerk’ in zijn uitspraak op de wetsgeschiedenis bij de Wmo:

 

De gemeente kan in de verordening ook bepalen in welke situaties en onder welke voorwaarden de persoon aan wie de gemeente een persoonsgebonden budget verstrekt, de mogelijkheid heeft om voor zijn maatschappelijke ondersteuning personen in te schakelen uit zijn sociale netwerk. Tot het sociale netwerk worden gerekend de personen uit de huiselijke kring en andere personen met wie iemand een sociale relatie onderhoudt. Met dat laatste worden personen bedoeld met wie hij regelmatig contacten onderhoudt, zoals mantelzorgers, buren, (mede)leden van een vereniging etc.”

 

Ook de moeder van een cliënt wordt aangemerkt als een persoon uit het eigen sociale netwerk, zelfs als die eerdergenoemde moeder een professioneel zorgverlener is. Uiteindelijk bepaalt de inhoud van de relatie tussen de cliënt en de betreffende zorgverlener welk pgb tarief gehanteerd wordt. Deze uitspraak sluit naadloos aan op een andere uitspraak van de Raad eerder dit jaar, waarin hij oordeelde dat een buurman met wie de cliënt geen contact – althans, dat was in die procedure niet vast komen te staan – onderhield niet tot het sociale netwerk van een cliënt behoorde. Deze buurman kreeg derhalve het (hogere) tarief dat voor een ZZP-er geldt, en niet het tarief voor zorgverleners uit het sociale netwerk.