De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

 1. Home
 2. Kennis
 3. Artikelen
 4. Zorginkoop Zorgverzekeringswet 2017 van start gegaan

Zorginkoop Zorgverzekeringswet 2017 van start gegaan

Met de introductie van de ‘Nadere regel transparantie zorginkoopproces Zvw’ van de NZa is voor het eerst sinds de introductie van de Zorgverzekeringswet sprake van spelregels rondom de zorginkoop op basis van de Zorgverzekeringswet.De Regeling bevat spelregels die van toepassing zijn op de zorginkoop 2017. In de Regeling worden vier breed geformuleerde verplichtingen genoemd waaraan zorgverzekeraars zich moeten houden. De  verplichtingen zien helaas niet op de inhoud, maar alleen op het zorgi...
Leestijd 
Auteur artikel Koen Mous
Gepubliceerd21 april 2016
Laatst gewijzigd16 april 2018
 
Met de introductie van de ‘Nadere regel transparantie zorginkoopproces Zvw’ van de NZa is voor het eerst sinds de introductie van de Zorgverzekeringswet sprake van spelregels rondom de zorginkoop op basis van de Zorgverzekeringswet.

De Regeling bevat spelregels die van toepassing zijn op de zorginkoop 2017. In de Regeling worden vier breed geformuleerde verplichtingen genoemd waaraan zorgverzekeraars zich moeten houden. De  verplichtingen zien helaas niet op de inhoud, maar alleen op het zorginkoopproces:

 • de deadline voor de bekendmaking van het zorginkoopbeleid en de zorginkoopprocedure is gesteld op 1 april;

 • zorgverzekeraars moeten voldoende beschikbaar zijn voor vragen en opmerkingen;

 • zorgverzekeraars moeten zorgaanbieders een redelijke termijn gunnen voor bestudering van het zorginkoopbeleid en de- procedure;

 • zorgverzekeraars moeten eventuele wijzigingen tijdig bekend maken.


Op basis van de Regeling hebben de verschillende zorgverzekeraars uiterlijk op 1 april jl. hun zorginkoopbeleid en -procedure bekendgemaakt. Daarmee is het seizoen van zorginkoop formeel gestart.

Er zijn grote verschillen tussen de gepubliceerde stukken van de afzonderlijke zorgverzekeraars. De ene zorgverzekeraar geeft al een gedetailleerder inzicht in zijn zorginkoopbeleid dan de andere. Diverse zorgverzekeraars hebben op 1 april jl. slechts de algemene kaders en het daarbij de hanteren tijdspad geschetst. De concrete uitwerking (inkoopspecificaties) volgt dan later.

Het gepubliceerde inkoopbeleid laat wel alvast enkele individuele (accent)verschillen zien tussen zorgverzekeraars. Zorgaanbieders doen er verstandig aan om de gepubliceerde informatie van iedere zorgverzekeraar afzonderlijk zorgvuldig te bestuderen en hun organisatie daarop zo nodig aan te passen. Daarbij geven wij in algemene zin de volgende tips:

 • begin ruim op tijd met voorbereiden;

 • bestudeer alle stukken zorgvuldig en beoordeel met name of de gestelde eisen haalbaar/acceptabel zijn: indien aan één eis niet voldaan kan worden bestaat de kans dat géén contract wordt aangeboden;

 • kijk niet alleen naar de cijfers, maar ook naar de inhoudelijke contractsbepalingen (voor zover al bekend) en laat deze (juridisch) checken;

 • let op verwijzingen naar Algemene Inkoopvoorwaarden en laat deze checken

 • wees proactief: na inschrijving kan je vaak niet meer klagen over zaken die bekend waren vóór inschrijving (rechtsverwerking).


Met name de laatste tip wordt de laatste jaren steeds belangrijker. Verschillende zorgverzekeraars hebben hun zorginkoopbeleid zodanig vormgegeven dat de zorgaanbieder die zich inschrijft als gegadigde voor een contract automatisch akkoord gaat met alle gestelde voorwaarden. De jurisprudentie laat zien dat een zorgaanbieder die later nog bezwaar wil maken tegen een gestelde voorwaarde weinig kans maakt.  Dit maakt duidelijk hoe belangrijk het is om reeds nu zorgvuldig aandacht te besteden aan het gepubliceerde zorginkoopbeleid.

 mr. Koen Mous & mr. drs. Steef Verheijen