De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Zorginkoop Zorgverzekeringswet 2018

Zorginkoop Zorgverzekeringswet 2018

Veel zorginstellingen zullen nu middenin de zorginkoopprocedure voor 2018 zitten. Op grond van de ‘Nadere regel transparantie zorginkoopproces Zvw’ hebben de verschillende zorgverzekeraars uiterlijk op 1 april jl. hun zorginkoopbeleid en -procedure bekendgemaakt. Daarmee is het seizoen van zorginkoop formeel gestart.Er zijn - net als vorige jaar - grote verschillen tussen de gepubliceerde stukken van de afzonderlijke zorgverzekeraars. De ene zorgverzekeraar geeft al een gedetailleerder inzich...
Auteur artikelKoen Mous
Gepubliceerd14 juni 2017
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Veel zorginstellingen zullen nu middenin de zorginkoopprocedure voor 2018 zitten. Op grond van de ‘Nadere regel transparantie zorginkoopproces Zvw’ hebben de verschillende zorgverzekeraars uiterlijk op 1 april jl. hun zorginkoopbeleid en -procedure bekendgemaakt. Daarmee is het seizoen van zorginkoop formeel gestart.

Er zijn - net als vorige jaar - grote verschillen tussen de gepubliceerde stukken van de afzonderlijke zorgverzekeraars. De ene zorgverzekeraar geeft al een gedetailleerder inzicht in zijn zorginkoopbeleid dan de andere. Diverse zorgverzekeraars hebben op 1 april jl. slechts de algemene kaders en het daarbij de hanteren tijdspad geschetst. De concrete uitwerking (inkoopspecificaties) volgt dan later.

Het gepubliceerde inkoopbeleid laat wel alvast enkele individuele (accent)verschillen zien tussen zorgverzekeraars. Zorgaanbieders doen er verstandig aan om de gepubliceerde informatie van iedere zorgverzekeraar afzonderlijk zorgvuldig te bestuderen en hun organisatie daarop zo nodig aan te passen. Daarbij geven wij in algemene zin de volgende tips:

  • begin ruim op tijd met voorbereiden;

  • bestudeer alle stukken zorgvuldig en beoordeel met name of de gestelde eisen haalbaar/acceptabel zijn: indien aan één eis niet voldaan kan worden bestaat de kans dat géén contract wordt aangeboden;

  • kijk niet alleen naar de cijfers, maar ook naar de inhoudelijke contractsbepalingen (voor zover al bekend) en laat deze (juridisch) checken;

  • let op verwijzingen naar Algemene Inkoopvoorwaarden en laat deze checken

  • wees proactief: na inschrijving kan je vaak niet meer klagen over zaken die bekend waren vóór inschrijving (rechtsverwerking).


Met name de laatste tip wordt de laatste jaren steeds belangrijker. Verschillende zorgverzekeraars hebben hun zorginkoopbeleid zodanig vormgegeven dat de zorgaanbieder die zich inschrijft als gegadigde voor een contract automatisch akkoord gaat met alle gestelde voorwaarden. De jurisprudentie laat zien dat een zorgaanbieder die later nog bezwaar wil maken tegen een gestelde voorwaarde weinig kans maakt.  Dit maakt duidelijk hoe belangrijk het is om reeds nu zorgvuldig aandacht te besteden aan het gepubliceerde zorginkoopbeleid.
Beoordeel dit artikel