De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Zorginstellingen in financiële moeilijkheden

Zorginstellingen in financiële moeilijkheden

De laatste tijd verschijnen in de media regelmatig berichten over zorginstellingen die in financiële problemen verkeren. Blijkens de Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2016  verkeerde in 2016 één op de vijf zorginstellingen in financiële problemen. Vooral in de jeugdzorg, thuiszorg en GGZ hebben zorginstellingen het zwaar. Ook het onlangs gepubliceerde Jaarverslag 2016 van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (Wfz) laat zien dat een groot aantal zorginstellingen het moeilijk hebben. Als oo...
Leestijd 
Auteur artikel Marieke van Dongen
Gepubliceerd 19 mei 2017
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
De laatste tijd verschijnen in de media regelmatig berichten over zorginstellingen die in financiële problemen verkeren. Blijkens de Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2016  verkeerde in 2016 één op de vijf zorginstellingen in financiële problemen. Vooral in de jeugdzorg, thuiszorg en GGZ hebben zorginstellingen het zwaar. Ook het onlangs gepubliceerde Jaarverslag 2016 van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (Wfz) laat zien dat een groot aantal zorginstellingen het moeilijk hebben. Als oorzaak van de financiële problemen kunnen worden genoemd de overheveling van zorgtaken naar gemeenten, de extra administratieve lasten, de druk op de financiële middelen als gevolg van decentralisatie en de afname van patiënten doordat patiënten zo lang mogelijk thuis behandeld worden. Ook de omstandigheid dat zorginstellingen steeds meer zelf moeten beslissen over investeringen en met zorgverzekeraars en zorgkantoren moeten onderhandelen over kwaliteit en prijzen, maakt dat zorginstellingen meer dan voorheen financiële risico’s lopen.

De tijd dat zorginstellingen in financiële moeilijkheden nog konden rekenen op financiële steun van de overheid ligt achter ons. Het garanderen van de continuïteit van zorginstellingen is niet langer meer een overheidstaak: zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de financiële gevolgen van verkeerde investeringsbeslissingen en slecht financieel management. En dat betekent dat zorginstellingen net als ondernemingen in de profit sector failliet kunnen gaan. De faillissementen van thuiszorginstellingen Meavita, Diafaan en Senior Assist Care, GGZ-instelling Victas en de ziekenhuizen Sionsberg en Ruwaard van Putten laten zien dat de kans op een faillissement van een zorgaanbieder reëel is.

Weet u wat u moet doen als uw instelling op een faillissement afstevent? Welke instanties u moet informeren? Welke mogelijkheden er zijn om de zorg voor uw cliënten te behouden? Op deze en andere vragen zal worden ingegaan tijdens de bijeenkomst in de lezingenreeks Zorg & Recht op dinsdag 30 mei a.s. met als onderwerp “Herstructurering van zorginstellingen”. U kunt zich voor deze lezing aanmelden door een e-mail te sturen aan Annemarie Wiersma.