1. Home
  2. Kennis
  3. Podcasts
  4. WMO en resultaatgericht beschikken
Podcast

WMO en resultaatgericht beschikken

In deze nieuwe Zorgpodcast gaan onze specialisten Ralph Tak en Charlotte Perquin-Deelen nader in op "resultaatgericht beschikken", mede naar aanleiding van recente jurisprudentie én het nieuwe wetsvoorstel. Wat is resultaatgericht beschikken eigenlijk? Wat zegt recente jurisprudentie? En wat wijzigt er als het wetsvoorstel wet zou worden? U weet het antwoord op deze en meer vragen na het luisteren van deze Zorgpodcast.

Luistertijd: 40:39 minuten
Ook te luisteren op Spotify Apple podcasts Google podcasts
Auteur podcast Charlotte Perquin-Deelen
Gepubliceerd 28 november 2022
Laatst gewijzigd 28 november 2022

Podcastbeschrijving

Iedere maand publiceert de sectie Gezondheidszorg de recente jurisprudentie op het gebied van de gezondheidszorg. Bekijk het recente overzicht via onze kennispagina!

September 2022
Oktober 2022

 

Gerelateerde events

 
Bekijk alle events

Gerelateerde kennis

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 12

Jurisprudentie Gezondheidszorg gepubliceerd in december 2022

Deze bijdrage bevat een overzicht van de jurisprudentie op het gebied van de gezondheidszorg (zorginkoop, medische aansprakelijkheid, tuchtrecht, privacyrecht, sociaal domein, bekostiging, patiëntenrechten, bestuurdersaansprakelijkheid, medezeggenschap) die in de maand december 2022 is gepubliceerd.

Jurisprudentie Gezondheidszorg overzicht oktober 2022

Deze bijdrage bevat een overzicht van de jurisprudentie op het gebied van de ge-zondheidszorg (zorginkoop, medische aansprakelijkheid, tuchtrecht, privacyrecht, sociaal domein, bekostiging, governance, medezeggenschap, bestuurdersaansprakelijkheid, samenwerking, patiëntenrechten) die in de maand oktober 2022 is gepubliceerd.

Jurisprudentie Gezondheidszorg overzicht september 2022

Deze bijdrage bevat een overzicht van de jurisprudentie op het gebied van de gezondheidszorg (zorginkoop, medische aansprakelijkheid, tuchtrecht, privacy-recht, bekostiging, governance, medezeggenschap, patiëntenrechten) die in de maand september 2022 is gepubliceerd.

Gezondheidsrecht: Wtza, waar moeten zorgorganisaties rekening mee houden?

Op 1 januari 2022 zijn de Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders) en het Uitvoeringsbesluit Wtza in werking getreden met als belangrijkste doel het verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening. De Wtza is van toepassing op instellingen en solistisch werkende zorgverleners die zorg als bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg verlenen of laten verlenen.

Hoge Raad schept duidelijkheid over preferentiebeleid zorgverzekeraars bij geneesmiddelen

Op 9 juli 2021 wees de Hoge Raad een interessant arrest over het preferentiebeleid dat zorgverzekeraars voeren bij aanspraken van verzekerden op vergoeding van geneesmiddelen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). In deze zaak ging het om de vraag of de zorgverzekeraar op grond van artikel 2.8 lid 3 van het Besluit zorgverzekering bevoegd is om (slechts) één of enkele sterktes van het geneesmiddel colecalciferol (vitamine D) te vergoeden.

Medisch adviseur zorgverzekeraar krijgt waarschuwing opgelegd van tuchtrechter

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (RTG) in Zwolle heeft een medisch adviseur van een grote zorgverzekeraar een waarschuwing opgelegd omdat hij bij de beoordeling van een aanvraag voor Medisch Specialistische Revalidatiezorg (MSR) de grenzen van zijn beroepsuitoefening heeft overgeschreden, door onder andere medische gegevens op te vragen zonder de noodzaak daarvan te onderbouwen en kritische vragen van de behandelaar niet te beantwoorden.

Hof Arnhem-Leeuwarden geeft duidelijkheid over vergoeding zorg aan restitutieverzekerden

Recentelijk heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden een belangrijk arrest gewezen over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg aan restitutieverzekerden. Zij hebben recht op volledige vergoeding van de door hen gemaakte marktconforme kosten, maar krijgen in de praktijk soms niet de volledige factuur vergoed. In deze uitspraak licht het hof toe hoe het marktconforme tarief moet worden vastgesteld.

Zorgkosten: wie moet welke informatie geven?

Dit artikel beoogt duidelijkheid te bieden over de vraag wie de patiënt moet informeren over de kosten van een behandeling. Kort samengevat rust op zowel zorgverzekeraars als zorgaanbieders een informatieplicht. Dit geldt met name wanneer de patiënt een deel van de kosten van de behandeling zelf zal moeten betalen. Ook van de patiënt zelf mag worden verwacht dat hij opzoekt wat de dekking van zijn verzekering is.

Tuchtrecht Wet BIG: wie is klachtgerechtigd?

Een recente uitspraak van het Centraal Tuchtcollege maakt duidelijk dat het in de praktijk niet altijd even eenduidig is wie 'rechtstreeks belanghebbende' is en in dat kader namens de patiënt een tuchtklacht kan indienen.

Voorzieningenrechter: ziekenhuis hoeft niet mee te werken aan specifieke bevallingswensen zwangere

Op 23 maart 2018 deed de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak in het kort geding dat een zwangere vrouw en haar verloskundige (samen met het Proefprocessenfonds Clara Wichmann en De Geboortebeweging) waren gestart tegen het Bravis ziekenhuis. De zwangere vrouw wilde volgens haar eigen wensen en met haar eigen verloskundige bevallen in het ziekenhuis, maar het ziekenhuis wilde daar niet aan meewerken.

Governance eisen bij de Inkoopprocedure voor de zorg

Tussen zorgaanbieders en zorgkantoren ontstaan in toenemende mate geschillen waarover steeds vaker wordt geprocedeerd. Eén van de redenen voor zorgaanbieders om een procedure te starten, is de weigering van het zorgkantoor om een contract voor het verlenen van zorg met hen te sluiten. Indien dat het geval is, is de betreffende zorgaanbieder een zogenaamde ‘niet-gecontracteerde zorgaanbieder’ die vaak slechts een percentage van de door haar geleverde zorg vergoed krijgt. Voor zorgaanbieders he...