1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Artikel Charlotte Perquin-Deelen 'Diversiteit in tijden van crisis' in themanummer Ondernemingsrecht

Artikel 'Diversiteit in tijden van crisis' in themanummer Ondernemingsrecht

Advocaat Charlotte Perquin-Deelen schreef een artikel voor het themanummer ‘Ondernemingsrecht in tijden van corona’ van het tijdschrift Ondernemingsrecht van Wolters Kluwer. In dit artikel gaat ze in op de waarde van diversiteit, juist ook in tijden van crisis.
Leestijd 
Verschenen in: Ondernemingsrecht 2020/IV
Auteur publicatie Charlotte Perquin-Deelen
Gepubliceerd 31 maart 2020
Laatst gewijzigd 31 maart 2020

De coronacrisis heeft een enorme impact op ons dagelijkse leven. Het zijn onder meer de politieke crisisteams die bepalen welke maatregelen genomen gaan worden. De Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (Nederland), de Nationale Veiligheidsraad (België), de Cobra (Verenigd Koninkrijk) en de Krisenstab (Duitsland) functioneren genoodzaakt op hoge snelheid.

In deze tijden van crisis zou ook ruimte moeten zijn voor een diverse samenstelling van deze teams. Het beeld van bijvoorbeeld genderdiversiteit is dat de teams vrij homogeen zijn samengesteld. Terwijl de crisis in de ziekenhuizen voor het overgrote deel worden bestreden door de vele vrouwen die in de zorgsector werkzaam zijn.

In het artikel 'Diversiteit in tijden van crisis' gaat Charlotte Perquin-Deelen in op de waarde  van diversiteit, juist ook in tijden van crisis. Een diverse samenstelling zorgt onder meer voor draagvlak, het kan groupthink en group polarization voorkomen en kan bijdragen aan een betere kwaliteit van de besluitvorming.

Download publicatie