1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Beschouwing Milou Janssen in Journaal Ggz en recht

Beschouwing Milou Janssen Journaal Ggz en recht: samenloop Wvggz en Wzd

In deze beschouwing bij de uitspraak van rechtbank Amsterdam van 24 februari 2020 (ECLI:NL:RBAMS:2020:1231) bespreekt Milou Janssen  de gevolgen en problematiek van samenloop tussen de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang.
Leestijd 
Verschenen in: Journaal Ggz en recht – juni 2020, nr. 3
Auteur publicatie Milou Janssen
Gepubliceerd 22 juni 2020
Laatst gewijzigd 22 juni 2020

De wetgever heeft niet voorzien in een wettelijke basis voor het kunnen verlenen van gedwongen zorg gedurende de periode waarin een patiënt in afwachting van een plek in een Wzd-accommodatie nog (tijdelijk) in een Wvggz-accommodatie verblijft, nadat reeds een Wzd-machtiging is afgegeven. Een groep patiënten valt hierdoor tussen wal en schip. In haar beschouwing bespreekt Milou Janssen een mogelijke oplossing voor dit probleem.

Download publicatie