Zoeken
  1. Brochure Governancecode Zorg 2017

Brochure Governancecode Zorg 2017

Maak kennis met Governancecode Zorg 2017, ondersteuning bij implementatie
Publicatie | 14 maart 2017 | Louis Houwen | Verschenen in: Governancecode Zorg 2017

De zorgsector hecht grote waarde aan goede governance als resultaat van een open dialoog. Daarom is sinds 1 januari 2017 de nieuwe Governancecode Zorg van kracht. De code is ontwikkeld door de brancheorganisaties en geldt als een lidmaatschapsverplichting voor hun leden. Dit impliceert dat alle bestuurders en toezichthouders in de zorg ermee te maken krijgen. Wat betekent de nieuwe code voor uw organisatie? Hoe gaat u de code implementeren? De juridisch adviseurs gezondheidszorg van Dirkzwager beschikken over gespecialiseerde kennis om dit proces te begeleiden. Prof. mr. Louis Houwen is coauteur van de code en trad op als adviseur bij de totstandkoming ervan.

Voor een afspraak voor een dialoogsessie en/of een quick scan of voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Prof. mr. Louis Houwen, houwen@dirkzwager.nl
Mr. Fabian Keijzer, keijzer@dirkzwager.nl
Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 024 – 381 31 28

Download publicatie