1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Charlotte Perquin-Deelen en Arnoud Snoei gaan in op monitoringrapport van de Monitoringcommissie Corporate Governance

Charlotte Perquin-Deelen en Arnoud Snoei gaan in op monitoringrapport van de Monitoringcommissie Corporate Governance

In deze Actualiteit gaan Charlotte Perquin-Deelen en Arnoud Snoei in op het recent verschenen monitoringrapport van de Monitoringcommissie Corporate Governance. Hebben beursvennootschappen en niet-beursvennootschappen die stellen zich te conformeren aan de Corporate Governance Code, deze Code daadwerkelijk nageleefd? De Actualiteit is verschenen in Tijdschrift Ondernemingsrecht 2020/56.
Leestijd 
Verschenen in: Tijdschrift Ondernemingsrecht 2020/56
Auteur publicatie Charlotte Perquin-Deelen
Gepubliceerd 28 april 2020
Laatst gewijzigd 28 april 2020

Op 13 december 2019 verscheen het Rapport Monitoring boekjaar 2018 waarin de Monitoring Commissie Corporate Governance (MCCG) onderzoekt in hoeverre beursvennootschappen, en niet-beursvennootschappen die hebben verklaard de Corporate Governance Code 2016 (Code) na te zullen leven,1 de Code ‘daadwerkelijk’ hebben nageleefd.

Het is het eerste nalevingsrapport van de in 2016 geïntroduceerde Code. Naast bureauonderzoek naar de naleving door vennootschappen heeft SEOEconomisch Onderzoek (SEO), in opdracht van de MCCG, een verdiepende enquête uitgevoerd en is door twee focusgroepen gereflecteerd op de enquêteresultaten. In deze actualiteit bespreken Charlotte Perquin-Deelen en Arnoud Snoei de opvallendste resultaten uit het onderzoek.

Download publicatie