1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. De gids voor Regionale Samenwerking

Regie in de Regio - Dé gids voor Regionale Samenwerking is uit!

oktober 2021 - Samenwerken is voor (lokale) overheden aan de orde van de dag. Gemeenten, waterschappen en provincies hebben zich verbonden in vele, soms tientallen samenwerkingen. Ze hebben te maken met meerdere gemeenschappelijke regelingen en netwerkorganisaties met eigen regels en bijbehorende samenwerkingspartners.
Leestijd 
Auteur publicatie Louis Houwen
Gepubliceerd 15 oktober 2021
Laatst gewijzigd 21 oktober 2021

Het is voor bestuurders, raadsleden en ambtelijke ondersteuning niet altijd eenvoudig om regie en grip te houden op de vele samenwerkingsverbanden. Met het oog op die regie en grip hebben wij, samen met onze partner KokxDeVoogd, De Gids voor Regionale Samenwerking ontwikkeld. De Gids is nu klaar en we zijn trots dat wij de Gids aan u kunnen presenteren!

De Gids is tot stand gekomen in nauw overleg met bestuurders uit de (lokale) overheid. Wat zijn de principes van goed besturen en samenwerkingen; wat zijn de knelpunten, wat kan en moet beter? Hoe richten we onze eigen organisatie optimaal hierop in? Vanuit onze brede kennis en ervaring hebben we gekeken naar de oprichting, de organisatie en de aansturing van publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden en netwerksamenwerking.

Uitgangspunt voor De Gids voor Regionale Samenwerking zijn de Principes. Aan deze Principes hebben we steeds de belangrijkste aanbevelingen gekoppeld. Actueel. Helder. Praktisch.
Omdat we alle facetten en rollen bij samenwerking hebben uitgewerkt is het best een lijvige gids geworden. Maar wel een Gids met een overzichtelijke structuur in heldere principes. Het is toch vooral een praktische en makkelijk doorzoekbare Gids voor de dagelijkse praktijk van samenwerking. 

De Gids is nu gratis beschikbaar voor u als burgemeester, bestuurder en ambtenaar.

U kunt de Gids hieronder downloaden.

NOOT: De gids is een levend document, gebaseerd op de inzichten van burgemeesters, bestuurders en topambtenaren (van o.a. VNG, IPO, Unie van Waterstappen), Dirkzwager legal & tax en KokxDeVoogd. We nodigen u van harte uit om de gids op basis van uw ervaring te verrijken en verbeteren. Laat ons uw suggesties zeker weten! 

Download publicatie