1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. De organisatie van het ziekenhuis: integratieproces of Echternach-processie?

De organisatie van het ziekenhuis: integratieproces of Echternach-processie?

Dit artikel is mede gebaseerd op het onderzoek dat TIAS voor het ministerie van VWS heeft uitgevoerd naar de effecten van de vorming van Medisch Specialistische Bedrijven op de bestuurbaarheid van ziekenhuizen. Naast de drieledige governanceproblematiek van de huidige, sterk fiscaal geïnitieerde structuur, wordt vooral aandacht besteed aan verschillende participatiemodellen en de perspectieven voor de inrichting van toekomstige ziekenhuisorganisaties.
Leestijd 
Verschenen in: Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2018, afl. 4
Auteur publicatie Louis Houwen
Gepubliceerd 22 oktober 2018
Laatst gewijzigd 24 oktober 2018

Dit artikel gaat met name in op de vraag of er in de laatste halve eeuw binnen het ziekenhuiswezen op het gebied van wat wij nu in moderne termen ‘governance’ noemen daadwerkelijk vooruitgang is geboekt. Is er sprake van een gestaag (evolutionair) integratieproces of kan de zoektocht naar een functionele governance van de ziekenhuisorganisatie beter als een ‘Echternach-processie’ worden geduid, waarbij de medische professie en het  bestuurlijke echelon wel hand in hand als een soort twee-eenheid optrekken, maar via onregelmatige hinkstapsprongen na drie stappen vooruit toch steeds weer twee stappen achteruit zetten?

Download publicatie