1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. De WBTR in het semipublieke domein: verhouding Boek 2 BW en sectorale governanceregulering

De WBTR in het semipublieke domein: verhouding Boek 2 BW en sectorale governanceregulering

Leestijd 
Verschenen in: TvOB 2016-1
Auteur publicatie Louis Houwen
Gepubliceerd 20 september 2016
Laatst gewijzigd 26 februari 2018

De inrichting van het bestuur, toezicht en verantwoording van woningcorporaties, zorg- en  onderwijsinstellingen wordt nu nog vrijwel volledig door bijzondere sectorwetgeving en sectorale governancecodes bepaald. Door de herzieningsvoorstellen van de wetgever om een algemeen governancekader voor alle privaatrechtelijke rechtspersonen in Boek 2 BW op te nemen en het nieuwe sectoroverstijgende governancebeleid van de overheid lijkt daarin langzaam maar zeker een kentering te komen. Een verdere versnippering van het rechtspersonenrecht door uitdijende sectorregulering wordt daarmee tegengegaan. De onderlinge verhouding tussen het voorgestelde wettelijke kader van het algemene rechtspersonenrecht en de sectorale governanceregulering wordt in dit artikel besproken tegen de achtergrond van deze recente ontwikkelingen in het departementale governancebeleid.

Download publicatie