1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Kroniek Kinder- en jeugdrecht

Kroniek Kinder- en jeugdrecht

In deze kroniek worden de bestuursrechtelijke uitspraken op grond van de Jeugdwet besproken die zijn gepubliceerd tussen 1 januari 2015 en 1 februari 2018. Uitspraken waarin een bestuursrechtelijk besluit van het college aan de orde komt als onderdeel van de procedure een machtiging gesloten jeugdhulp te verkrijgen, worden buiten beschouwing gelaten.
Leestijd 
Verschenen in: Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht 2018, afl. 4
Auteur publicatie Lieske de Jongh (uit dienst)
Gepubliceerd 01 april 2018
Laatst gewijzigd 08 augustus 2018

Met de komst van de Jeugdwet in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de jeugdhulp. Het college van burgemeester en wethouders (het college) is sindsdien bevoegd een groot deel van de beslissingen te nemen over de verlening van vrijwillige jeugdhulp. In deze kroniek worden de bestuursrechtelijke uitspraken op grond van de Jeugdwet besproken die zijn gepubliceerd tussen 1 januari 2015 en 1 februari 2018. Uitspraken waarin een bestuursrechtelijk besluit van het college aan de orde komt als onderdeel van de procedure een machtiging gesloten jeugdhulp te verkrijgen, worden buiten beschouwing gelaten.

Download publicatie