De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Nieuw bekostigingsmodel ggz 2020

Nieuw bekostigingsmodel ggz 2020

Vanaf 2020 zal er een volledig nieuw bekostigingsmodel ggz worden ingevoerd. In dit artikel wordt voor de gespecialiseerde ggz en de basis-ggz een overzicht geboden van de huidige bekostigingsstructuur, de redenen die (met name) geleid hebben tot het voornemen het huidige bekostigingssysteem te wijzigen en de belangrijkste uitgangspunten voor het nieuw in te voeren bekostigingsmodel .
Leestijd 
Verschenen in: Journaal GGZ en Recht 2018, afl. 5-6
Auteur publicatie Lidewij Bergsma (uit dienst)
Gepubliceerd 19 december 2018
Laatst gewijzigd 30 januari 2019
 

Al jaren bestaat er vanuit zorgaanbieders en de zorgverzekeraars de behoefte om de bekostiging in de ggz te verbeteren. Dit heeft met name te maken met de vraag om een bekostigingsmodel, waarbij de zorgvraag van de patiënt beter aansluit bij de daadwerkelijke kosten van de behandeling. Dit heeft ertoe geleid dat vanaf 2020 een volledig nieuw bekostigingsmodel zal worden ingevoerd op basis van zogeheten zorgclusters. Binnen dit nieuwe model is het (onder meer) de bedoeling dat de zorgvraag van de patiënt centraal komt te staan. De bekostiging van de basis-ggz, de gespecialiseerde ggz en de forensische zorg wordt binnen dit model bovendien geharmoniseerd. De bekostiging op basis van Diagnose Behandel Combinaties (dbc’s) en zorgzwaarteprestaties voor de bekostiging van de ggz behoren daarmee tot het verleden.

Download publicatie