1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Publicatie Charlotte Perquin-Deelen in Tijdschrift Conflicthantering

Publicatie Charlotte Perquin-Deelen in Tijdschrift Conflicthantering

Bij het nemen van besluiten spelen onbewuste mentale processen een rol waarbij we door onszelf worden misleid. Vooral biases − denkfouten die bijna altijd voortkomen uit het onbewuste − beïnvloeden onze besluitvorming. Wat zijn die biases, en hoe kunnen rechters, advocaten en mediators kennis hiervan inzetten bij hun eigen besluitvormingsprocessen en die van partijen? In een recente publicatie in Tijdschrift Conflicthantering (2023/3) gaat Charlotte Perquin-Deelen hier op in
Leestijd 
Verschenen in: Tijdschrift Conflicthantering 2023/3
Auteur publicatie Charlotte Perquin-Deelen
Gepubliceerd 31 augustus 2023
Laatst gewijzigd 31 augustus 2023

In 2020 is Charlotte Perquin-Deelen (advocaat en cognitiefilosoof) gepromoveerd op het multidisciplinaire proefschrift Biases in de Boardroom en de Raadkamer (Kluwer). Naar aanleiding van dit proefschrift schreef Charlotte een artikel voor Tijdschrift Conflicthantering, waarin zij beknopt in gaat op de invloed van mentale misleiding op het juridische oordeel, met bijzondere aandacht voor de wijze waarop rechters, advocaten en mediators kennis over mentale misleiding kunnen inzetten ter verbetering van de kwaliteit van hun besluitvorming. 

Het volledige artikel is via de downloadknop te raadplegen. 

Het volledige proefschrift van Charlotte is via deze link te raadplegen: Radboud Repository

Download publicatie