1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Publicatie: Column nieuwe "diversiteitswetgeving" Tijdschrift Ondernemingsrecht

Publicatie: Column nieuwe "diversiteitswetgeving" Tijdschrift Ondernemingsrecht

In deze in Tijdschrift Ondernemingsrecht gepubliceerde column gaat onze specialist Charlotte Perquin-Deelen in op de per 1 januari 2022 in werking getreden wet Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen, en het daarmee in Boek 2 BW ingevoerde ingroeiquotum en 'ambitieuze streefcijfers'.
Leestijd 
Verschenen in: Ondernemingsrecht 2022/1
Auteur publicatie Charlotte Perquin-Deelen
Gepubliceerd 11 januari 2022
Laatst gewijzigd 11 januari 2022

1 januari jongstleden is de wet ‘Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen’ in werking getreden. Deze wet introduceert onder meer een ingroeiquotum voor de raad van commissarissen van beursvennootschappen en ‘passende’ en ‘ambitieuze’ streefcijfers voor de raad van bestuur en raad van commissarissen van de circa 5000 grote vennootschappen.

Is (vooral) sprake van symboolpolitiek, of is de wet daadwerkelijk een ‘historische stap’, zoals minister Van Engelshoven betoogt? Onze specialist Charlotte Perquin-Deelen onderwerpt de wet in de eerste column van Tijdschrift Ondernemingsrecht van dit jaar aan een kritische blik. 

Heeft u vragen over wat de gevolgen zijn van deze wet voor uw organisatie? Neemt u dan vooral contact op met Charlotte!


Bron: Ondernemingsrecht 2022/1

Download publicatie