1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Publicatie: diversiteitswetgeving: ingroeiquotum en streefcijfers

Publicatie: diversiteitswetgeving: ingroeiquotum en streefcijfers

Het ingroeiquotum en de wettelijke streefcijfers zijn recent ingevoerd in Boek 2 BW ten behoeve van het bereiken van meer genderdiversiteit aan de top van het Nederlandse bedrijfsleven. In deze publicatie, verschenen in het tijdschrift Bedrijfsjuridische Berichten, gaat onze specialist Charlotte Perquin-Deelen nader in op deze nieuwe wet.
Leestijd 
Verschenen in: Bedrijfsjuridische Berichten 2022/12
Auteur publicatie Charlotte Perquin-Deelen
Gepubliceerd 07 maart 2022
Laatst gewijzigd 07 maart 2022

Diversiteitswetgeving

Op 1 januari 2022 is de wet tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: ‘BW’) in verband met het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen (hierna: ‘de Wet’) in werking getreden. De wet introduceert een ingroeiquotum en wettelijke streefcijfers. Onze specialist Charlotte Perquin-Deelen schreef een bijdrage hierover in Bedrijfsjuridische Berichten en eerder een column.

Ingroeiquotum beursgenoteerde vennootschappen

De wet introduceert een ingroeiquotum voor raden van commissarissen van (enkel) beursvennootschappen. Zolang de raad van commissarissen niet voor ten minste een derde uit mannen en ten minste een derde uit vrouwen bestaat, kunnen er geen personen worden benoemd die niet bijdragen aan deze verdeling. 

Ambitieuze streefcijfers grote vennootschappen

Ten tweede introduceert de wet voor grote vennootschappen de verplichting om een passend en ambitieus streefcijfer vast te stellen om de verhouding man-vrouw in de raad van bestuur, raad van commissarissen en de subtop vast te stellen. Deze 5000 vennootschappen bepalen zelf wat zij ‘passend’ en ‘ambitieus’ vinden. Naast het formuleren van deze streefcijfers, moeten de vennootschappen een plan opstellen om hun doelen te bereiken. Jaarlijks binnen tien maanden na afloop van het boekjaar, moet de ‘grote’ vennootschap aan de Sociaal Economische Raad (SER) rapport uitbrengen.

Tandeloze tijger?

De nieuwe wettelijke regeling wordt gezien als een noodzakelijk middel om meer genderdiversiteit in de top te bereiken. De vraag is of de wet daadwerkelijk leidt tot verandering, of is sprake van een tandeloze tijger?

 

Publicatie

In de publicatie 'Nieuwe diversiteitswetgeving: invoering van het ingroeiquotum en streefcijfers' gaat Charlotte Perquin-Deelen nader in op de nieuwe wet en de kansen en hiaten van de wet. Lees de volledige publicatie via de link hieronder! Wilt u weten wat deze wet voor uw organisatie betekent, of heeft u anderszins vragen over het bewerkstelligen van (gender)diversiteit binnen uw organisatie, neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

 

 

 

 

 

 

 

Download publicatie