1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Publicatie: Handboek Semipubliek Ondernemingsrecht

Publicatie: Handboek Semipubliek Ondernemingsrecht

Recent verscheen het Handboek Semipubliek Ondernemingsrecht als deel 183 in de Serie vanwege het Van der Heijden Instituut. Onze specialisten Louis Houwen, Charlotte Perquin-Deelen en Robert Andes (secr.) vormen de redactie van dit Handboek
Leestijd 
Verschenen in: Kluwer
Auteur publicatie Charlotte Perquin-Deelen
Gepubliceerd 28 september 2023
Laatst gewijzigd 28 september 2023

Handboek Semipubliek Ondernemingsrecht

Het semipublieke domein (zorg, onderwijs, cultuur, sociale volkshuisvesting) kent een geheel eigen aard en complexiteit, met een veelheid aan sectorspecifieke wet- en regelgeving. Complexe privaatrechtelijke ondernemingen binnen dit domein bewegen zich binnen een - veelal - privaatrechtelijk keurslijf en zien zich tegelijkertijd geconfronteerd met een publiekrechtelijk kader, omgeven door maatschappelijke en publieke belangen. Dat vormde aanleiding voor onze advocaten en tevens wetenschappers Louis Houwen en Charlotte Perquin-Deelen om de opzet voor een handboek te ontwikkelen. Aan dit Handboek Semipubliek Ondernemingsrecht hebben diverse auteurs een bijdrage geleverd, wat heeft geresulteerd tot een veelomvattend boek. 

Samenwerking tussen wetenschap en praktijk

Het Handboek Semipubliek Ondernemingsrecht is het resultaat van een samenwerking tussen Dirkzwager en de wetenschap. Louis Houwen is Bijzonder Hoogleraar bij TIAS, Tilburg University, en Charlotte Perquin-Deelen is universitair docent en onderzoeker bij het Van der Heijden Instituut, Onderzoekcentrum Onderneming & Recht, Radboud Universiteit. 

Inhoud van het Handboek

Het Handboek omvat 26 hoofdstukken waarin de auteurs verschillende thema's bespreken, zoals een terreinverkenning van het semipublieke domein, een bespreking van de sectorspecifieke regulering, de vorming en inrichting van semipublieke organisaties, organisatie van bestuur, toezicht en algemene vergadering, gedragsnormering en sanctionering, betrokkenheid en verantwoording van interne en externe belanghebbenden tot een toekomstperspectief. 

Symposium 

Op 21 september 2023 vond ter ere van het verschijnen van het Handboek Semipubliek Ondernemingsrecht een symposium plaats in het Openluchtmuseum in Arnhem. Onder dagvoorzitterschap van Charlotte Perquin-Deelen hebben verschillende sprekers thema's uit het Handboek behandeld. Zo kwam de vraag aan bod op welke wijze publieke belangen onderdeel zijn van de bestuursopdracht aan bod, inclusief strategisch partnerschap en morele dilemma's in de bestuurskamer. Ook was er een paneldiscussie rondom het thema "Toekomstige uitdagingen" en werd het Handboek aangeboden aan dhr. mr. Fred Hammerstein, oud-raadsheer bij de Hoge Raad en voormalig voorzitter van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst!

Meer informatie?

Wij gaan graag met u(w) organisatie in gesprek naar aanleiding van de verschillende thema's die dit Handboek omvat. Neem voor meer informatie gerust vrijblijvend contact op met Charlotte Perquin-Deelen. Bent u geïnteresseerd in de sheets van het symposium, neem ook dan even contact op. 

Het Handboek kan worden besteld via Kluwer. 

Naar publicatie