1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Publicatie: Voorontwerp Modernisering NV-recht en evenwichtiger man/vrouw verhouding

Publicatie: Voorontwerp Modernisering NV-recht en evenwichtiger man/vrouw verhouding

In Tijdschrift Ondernemingsrecht 2020/106 bespreekt onze specialist Charlotte Perquin-Deelen samen met co-auteur Koen Bakker het Voorontwerp Modernisering NV-recht en evenwichtiger man/vrouw verhouding dat op 15 april 2020 ter consultatie is voorgelegd.
Leestijd 
Verschenen in: Tijdschrift Ondernemingsrecht 2020/106
Auteur publicatie Charlotte Perquin-Deelen
Gepubliceerd 27 juli 2020
Laatst gewijzigd 28 juli 2020

De moderniseringen van het NV-recht zoals voorgesteld in het Voorontwerp zijn vooral gericht op het meer in een lijn brengen van het NV-recht met het BV-recht en het vervangen van bepaalde belemmerende, ineffectieve, lastenverzwarende en verouderde regelingen. De voorgestelde wijzigingen op het gebied van man-vrouwverhoudingen in vennootschapsbesturen vloeien voort uit het op verzoek van het kabinet uitgebrachte SER-advies 'Diversiteit in de top: tijd voor versnelling'. Charlotte Perquin-Deelen behandelt tezamen met co-auteur Koen Bakker in de bijdrage de inhoud van de hoofdlijnen van het voorontwerp. Zij leveren tevens op bepaalde punten commentaar.

Modernisering NV-recht

Enkele belangrijke voorgestelde wijzigingen zijn de afschaffing van het verplichte maatschappelijke kapitaal, formalisering van het concept 'aandelen van een bepaalde aanduiding', toekenning van stemrecht aan pandhouders en vruchtgebruikers bij latere schriftelijke overeenkomst, het verbinden van de NV voor de kosten die met de oprichting verband houden en een drietal wijzigingen met betrekking tot besluitvorming, waaronder dat ondertekening van de jaarrekening door bestuurders en commissarissen geldt als vaststelling van de jaarrekening als alle aandeelhouders tevens bestuurder of commissaris in de vennootschap zijn.

Evenwichtiger man-vrouwverhouding

De afgelopen jaren is de aandacht voor het onderwerp (gender)diversiteit aan de top gestegen. Op 1 januari 2013 zijn wettelijke streefcijferbepalingen voor grote vennootschappen in werking getreden. Deze zijn op 1 januari 2020 vervallen. Aan de Sociaal Economische Raad (SER) is advies gevraagd over het bevorderen van culturele en genderdiversiteit in de top van het bedrijfsleven. Op 20 september 2019 heeft de SER advies uitgebracht. Een tweetal maatregelen zijn overgenomen in het onderhavige Voorontwerp: 

(i) Ingroeiquotum voor de raad van commissarissen van beursgenoteerde vennootschappen.

(ii) Passende en ambitieuze groeicijfers voor grote vennootschappen

De volledige bijdrage is hieronder te downloaden. 

Contact

Heeft u vragen over het voorontwerp? Bent u benieuwd wat dit Voorontwerp voor u kan betekenen? Vraagt u zich af hoe u meer diversiteit in (de top van) uw organisatie kan bereiken? Wij helpen u graag! U kunt contact opnemen met Charlotte Perquin-Deelen of een van onze andere specialisten. 

Download publicatie