Staatssteun

Binnen de vakgroep Aanbesteding, Mededinging en Staatssteun (AMS) heeft een team van advocaten zich gespecialiseerd in het staatssteunrecht. Dankzij de bundeling van kennis kunnen wij cliënten zeer efficiënt van dienst zijn. Wij hebben uitgebreide ervaring met juridische dienstverlening aan steunverlenende overheden, aan ondernemingen die mogelijk begunstigd worden en aan hun concurrenten.

Ook uw organisatie kan met staatssteunrecht te maken kan krijgen. Staatssteun is immers een breed begrip. Niet alleen subsidies, maar ook garanties, opties, grondtransacties, geldleningen en kwijtschelding van belastingen of sociale premies kunnen staatssteun opleveren als ondernemingen hierdoor een niet-marktconform voordeel krijgen. In al die gevallen kunnen onze deskundige advocaten u wegwijs maken in deze complexe materie.

Wij adviseren en begeleiden onder meer bij de volgende zaken:

• melden van steunmaatregelen bij de Europese Commissie
• beoordelen en opstellen van overheidsmaatregelen met staatssteunaspecten
• voeren van procedures in staatssteunkwesties

Vooraf melden

Volgens de Europese staatssteunregels is het overheden verboden ondernemingen staatsteun uit te keren zonder toestemming vooraf van de Europese Commissie. Vooraf melden van staatssteun is slechts in enkele gevallen niet nodig: als er een zogeheten minimis-regeling of groepsvrijstelling van toepassing is en ook als de steunmaatregel kan worden gezien als uitvoering van een reeds goedgekeurde algemene regeling. Overheden hoeven overigens niet bang te zijn om steunmaatregelen bij de Europese Commissie te melden. Die keurt verreweg de meeste aangemelde gevallen goed. De kans op succes neemt toe, als bij het opstellen van een steunmaatregel rekening is gehouden met de richtlijnen van de Europese Commissie.

Correcte naleving

Soms lopen steunmaatregelen bij de rechter vast. De rechter kan bijvoorbeeld bepalen dat een steunmaatregel niet mag worden uitgevoerd of dat de onderneming een onterecht verstrekt voordeel moet terugbetalen. Onterecht verstrekte steun moet met rente worden terugbetaald. Het is dus in het belang van zowel de overheid als van de steunontvangende onderneming de staatssteunregels correct na te leven. Een onderneming mag overigens niet vertrouwen op de mededeling van de overheid dat het allemaal goed geregeld is. De onderneming heeft een eigen verantwoordelijkheid bij de beoordeling of een overheidsmaatregel tot staatssteun leidt.

Onze kennis is uw kennis

Wij delen onze kennis graag met cliënten. Zo organiseren wij regelmatig workshops staatssteunrecht. Tijdens de workshops komen alle zaken aan bod die in de praktijk van belang zijn. In overleg kunnen wij ook in-house voorlichting verzorgen over dit onderwerp, een bijeenkomst die volledig is toegespitst op uw organisatie.


Nieuwsgierig naar hoe wij over dit onderwerp kennis delen?


 

Hoofdcontactpersonen

Tony Wijk

Tony van Wijk
Advocaat - partner

Specialisten

Frank Delissen

Frank Delissen
Advocaat - partner

Natascha Linssen

Natascha Linssen
Advocaat - associate partner

Deel informatie Staatssteun