Terug naar dirkzwager.nl

Conflict arbeids- en pensioenrecht

  1. Home
  2. Conflict

Subexpertise Conflict arbeids- en pensioenrecht

Analyse geschil

De ondersteuning van onze vakgroep is in eerste instantie altijd gericht op een minnelijke oplossing tussen de partijen. Dit proberen wij te bereiken met een gedegen (juridische) analyse van het geschil en een risico-inschatting aan de hand van de relevante rechtspraak in eerdere zaken.

Mediation en schikking

Jammer genoeg lukt een minnelijke regeling niet altijd. In dat geval bieden mediation en een proces bij de rechter of een arbiter de oplossing. Sinds de nieuwe ontslagregels van 2015 (Wet werk en zekerheid) is procederen in ontslagzaken echter een stuk ingewikkelder en tijdrovender geworden vanwege de mogelijkheid van hoger beroep en cassatie. Vaak vindt er daarna alsnog een schikking plaats tijdens een procedure bij de rechter.

Procederen bij de rechter

Alle leden van de vakgroep Conflict beschikken over vergaande kennis van het procesrecht in arbeids- en pensioengeschillen. Door regelmatig te procederen, al dan niet in combinatie met mediation, hebben we veel nuttige en toepasselijke ervaring opgebouwd. Met die achtergrondkennis kunnen we nog beter adviseren bij de onderhandelingen over een minnelijke regeling.

Ook voor een procedure bij de rechter beschikken wij over de noodzakelijke deskundigheid: kennis van het (arbeids)procesrecht, kennis van de onderneming (en de sector) waarin de arbeid wordt verricht en inleving in persoonlijke drijfveren. Vaak spelen ook maatschappelijke aspecten een rol, bijvoorbeeld bij pensioengeschillen, omvangrijke reorganisaties, grensoverschrijdend gedrag (denk aan discriminatie) en belangenverstrengeling.

Het team

De vakgroep Conflict bestaat uit gespecialiseerde advocaten. In zaken met een groot afbreukrisico en in zaken waarin hoger beroep en mogelijk cassatie spelen, werken wij nauw samen met onze vakgroep Procesrecht die onder leiding staat van collega Tom van Malssen (advocaat bij de Hoge Raad, raadsheerplaatsvervanger bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch en arbiter bij het Nederlands Arbitrage Instituut).

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Dan kunt u contact opnemen met een van onze teamleden.