Zoeken
  1. Nieuwe wetgeving in de ggz, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en jeugdzorg (Utrecht)
Het event heeft al plaatsgevonden op 4 april 2019

LezingNieuwe wetgeving in de ggz, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en jeugdzorg (Utrecht)

Op donderdag 4 april a.s organiseert Dirkzwager een lezing over de nieuwe wetgeving in de ggz, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en jeugdzorg.

Op 1 januari 2020 treden de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang voor psychogeriatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking in werking. Deze wetten vervangen de Wet Bopz en zullen voor een grote verandering zorgen als het gaat om verplichte zorg. Niet alleen voor uw cliënten, maar ook voor u als zorginstelling.

De Wet verplichte ggz, de Wet zorg en dwang en de bijbehorende besluiten scheppen namelijk nieuwe kaders voor vrijwillige zorg, gedwongen zorg en vertegenwoordiging van wilsonbekwame cliënten. De wetten hebben niet alleen gevolgen voor de sectoren ggz, ouderenzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg en jeugdzorg, maar ook voor andere zorgorganisaties zoals ziekenhuizen en de eerstelijnszorg. Al deze zorginstellingen moeten bij de zorgverlening rekening gaan houden met de plichten die deze wetten meebrengen. Zo zullen ziekenhuizen bij ziekenhuisopname van psychogeriatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking zorgplannen van andere zorgorganisaties moeten uitvoeren en/of aparte zorgplannen moeten opstellen. Bovendien zullen zij – wanneer zij vrijheidsbeperkingen toepassen – deze vrijheidsbeperkende interventies apart moeten gaan registreren. Zorgorganisaties moeten bovendien een visie en een beleid ontwikkelen over de toepassing van vrijheidsbeperkingen bij de zorgverlening.

Omdat de invoering van de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang grote gevolgen heeft, is het belangrijk om tijdig stil te staan wat de nieuwe wetten inhouden en welke gevolgen zij hebben voor de organisatie van de zorgverlening. Waar moet u zich op voorbereiden? Welke maatregelen moeten er binnen de zorginstelling genomen worden? Hoe verhouden de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang zich tot elkaar? En hoe verhouden de wetten zich tot andere wetgeving, zoals de Jeugdwet (gesloten jeugdhulp)?

Programma

Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom. De bijeenkomst start om 14.15 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. Na afloop is er tijdens een borrel gelegenheid om uw persoonlijke vragen te stellen aan de docenten en aan de (overige) advocaten van de sectie Gezondheidszorg van Dirkzwager.

Locatie

Van der Valk Hotel Utrecht
Winthontlaan 4 -6
3526 KV Utrecht

Aanmelden

Dit event heeft al plaatsgevonden. Bekijk het eventoverzicht voor alle komende events.

Bekijk alle events
Donderdag4april
2019
Het event is geweest
Utrecht - Van der Valk Hotel Utrecht 14:00 - 17:00 uur
Voor wie
Deze lezing is interessant voor eenieder die werkzaam is in de sectoren ggz, ouderenzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg en jeugdzorg, maar ook voor andere zorgorganisaties zoals ziekenhuizen en de eerstelijnszorg.
Opleidingspunten

Na geregistreerde deelname ontvangt u een Bewijs van Deelname dat u bij uw beroepsorganisatie kunt indienen voor opleidingspunten.

Events

Komende events

Wij delen graag onze kennis met u. Dat doen we niet alleen door te schrijven, maar ook in de vorm van events. Bekijk het overzicht voor alle komende events.Bekijk alle events