De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

Zoeken
  1. Home
  2. Events
  3. WEBINAR Actualiteiten Onteigeningsrecht

WebinarActualiteiten Onteigeningsrecht

Het onteigeningsrecht is voortdurend in beweging en het is niet altijd even eenvoudig alle ontwikkelingen bij te houden.

Jaarlijks worden vele Koninklijke Besluiten, vonnissen en arresten gewezen op het gebied van onteigening. Hoe weten wij wat de stand van zaken is?

Dirkzwager maakt het u makkelijk en organiseert een actualiteitencursus Onteigeningsrecht. Hanna Zeilmaker en Joske Hagelaars van de sectie Overheid & Vastgoed bieden u die middag een volledig beeld van alle relevante ontwikkelingen.

Vanwege het coronavirus wordt onze voorjaarsbijeenkomst deze keer georganiseerd in de vorm van een online seminar (webinar). Dit webinar vindt plaats op 26 mei 2020 en bestaat uit twee delen. Van 14:00 tot 14:45 uur bespreken wij de ontwikkelingen in de administratieve procedure en van 15:00 tot 15:45 uur de gerechtelijke procedure en de onteigeningsprocedure onder de Omgevingwet. Beide delen zijn zowel afzonderlijk als gezamenlijk te volgen. Er is tijdens het webinar ruime gelegenheid om vragen te stellen.

14:00 - 14:45 uur De administratieve procedure

De administratieve onteigeningsprocedure is niet zonder valkuilen. De Kroon hanteert strenge toetsingsmaatstaven, en het komt helaas toch met regelmaat voor dat een verzoek om onteigening, vanwege omissies of procedurefouten wordt afgewezen.

Onze onteigeningsspecialisten bespreken aan de hand van de in 2019 en 2020 verschenen Koninklijke Besluiten en de notities van Rijkswaterstaat de do’s en don’ts zodat uw dossier onteigeningsproof is, en zodat u weet waarop u als adviseur van de onteigende moet letten.

15:00 - 15:45 uur De gerechtelijke procedure

Het is uiteindelijk de rechter die de onteigening uitspreekt en de hoogte van de schadeloosstelling bepaalt. De rechter wordt geadviseerd door deskundigen. Daarbij zijn specialistische vraagstukken aan de orde. Onze onteigeningsspecialisten vertalen deze juridisch complexe onderwerpen aan de hand van een bespreking van de meest recente onteigeningsuitspraken naar uw dagelijkse onteigeningspraktijk.

Programma

13.50 uur   Inloggen met de ontvangen link (via Google Chrome)

14.00 uur   Deel 1 - Administratieve procedure

14:45 uur   Pauze

15.00 uur   Deel 2 - Gerechtelijke procedure en Aanvullingswet Grondeigendom

Locatie

Webinar

Online

Aanmelden

Klik op onderstaande button om u direct aan te melden. Na aanmelding ontvangt u direct een bevestiging.

Dinsdag26mei
2020
Online - Webinar 14:00 - 15:45 uur
Voor wie
Deze praktijkgerichte cursus biedt praktische én specialistische kennis voor eenieder die zich bezighoudt met het onteigeningsrecht, en is bij uitstek interessant voor medewerkers (met name van de afdeling grondzaken en juridische zaken) van gemeenten en waterschappen, en taxateurs/rentmeesters. Ook is de cursus aan te raden voor medewerkers die zijn betrokken bij het opstellen van bestemmings- en dijkverbeteringsplannen ter uitvoering waarvan onteigening noodzakelijk is.
Opleidingspunten

Na geregistreerde deelname ontvangt u een Bewijs van Deelname dat u bij uw beroepsorganisatie kunt indienen voor opleidingspunten.