Zoeken
  1. Zorg & Recht: Concernvorming in de zorgsector

LezingZorg & Recht: Concernvorming in de zorgsector

Op dinsdag 19 maart 2019 vindt een Dirkzwager-lezing plaats in de reeks Zorg & Recht met als onderwerp Concernvorming in de zorgsector.

De introductie van marktwerking in de zorg, de door de overheid opgelegde bezuinigingsmaatregelen en het nieuwe contracteerbeleid van zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten hebben de laatste jaren geleid tot een forse toename van het aantal concerns dat in de zorgsector actief is. Tijdens de lezing ‘Concernvorming in de zorgsector’ bespreken Louis Houwen en Marieke van Dongen het nut en de noodzaak van concernvorming, de verschillende manieren waarop een concernstructuur gerealiseerd kan worden en de inrichting van de governance van zorgconcerns. Verder zullen de sprekers ingaan op de centralisatie van de medezeggenschap van medewerkers en cliënten/patiënten van zorgorganisaties die onderdeel zijn van een concernstructuur.

Programma

Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom. De bijeenkomst start om 14.15 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. Na afloop is er tijdens een borrel gelegenheid om uw persoonlijke vragen te stellen aan de docenten en aan de (overige) advocaten van de sectie Gezondheidszorg van Dirkzwager.

Kosten

De kosten voor de Zorg & Rechtlezingen bedragen € 300,- (ex BTW) per bijeenkomst. Heeft u deze uitnodiging als relatie van Dirkzwager per e-mail van ons ontvangen? In dat geval is deelname aan de Zorg & Rechtlezingen voor u als relatie van Dirkzwager kosteloos. Mochten er collega’s uit uw organisatie zijn die geen persoonlijke uitnodiging van ons hebben ontvangen en die belangstelling hebben voor deze bijeenkomst dan verzoeken wij hen om via marketing@dirkzwager.nl contact met ons op te nemen alvorens tot aanmelding over te gaan. 

Opleidingspunten

De lezingenreeks maakt deel uit van het programma van de Dirkzwager Academy. Als u daarvoor in aanmerking komt kunt u met de lezingenreeks Zorg & Recht opleidingspunten van de Nederlandse Orde van Advocaten behalen.

Locatie

Stadsschouwburg - Theatercafé
Keizer Karelplein 32h
6511 NH Nijmegen

Aanmelden

Klik op onderstaande button om u aan te melden.

Dinsdag19maart
2019
Nijmegen - Stadsschouwburg - Theatercafé 14:00 - 17:00 uur
Sector(en)
Voor wie
Deze lezing is interessant voor alle zorgaanbieders.