Zoeken
  1. Zorg & Recht: Concernvorming in de zorgsector
Het event heeft al plaatsgevonden op 19 maart 2019

LezingZorg & Recht: Concernvorming in de zorgsector

Op dinsdag 19 maart 2019 vindt een Dirkzwager-lezing plaats in de reeks Zorg & Recht met als onderwerp Concernvorming in de zorgsector.

De laatste jaren zien we steeds vaker dat zorg- en welzijnsorganisaties bestaande of nieuwe activiteiten, bedrijfsonderdelen, hun vastgoed of samenwerkingsverbanden onderbrengen in aparte juridische entiteiten. Door concernvorming kunnen exploitatie- en aansprakelijkheidsrisico’s het hoofd worden geboden en kan worden voorkomen dat gezonde onderdelen van een zorginstelling worden meegezogen in een eventueel faillissement. Naast de traditionele financiering door banken, biedt het ook mogelijkheden voor eigen, risicodragende financiering met winstuitkering door afzonderlijke groepsvennootschappen. Een concernstructuur maakt het mogelijk om flexibel in te spelen op actuele ontwikkelingen zodat vernieuwende (commerciële) initiatieven en samenwerkingsverbanden eenvoudig kunnen worden ingepast. Kortom: concernvorming kan een toekomstbestendige en slagvaardige organisatiestructuur voor een gezonde bedrijfsvoering en goede zorgverlening bevorderen.

Inhoud van de lezing

Tijdens de lezing ‘Concernvorming in de zorgsector’ bespreken Louis Houwen en Marieke van Dongen aan de hand van praktijkgevallen het nut en de noodzaak van concernvorming, de verschillende manieren waarop een concernstructuur gerealiseerd kan worden en de inrichting van de governance en medezeggenschap van zorgconcerns.

Programma

Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom. De bijeenkomst start om 14.15 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. Na afloop is er tijdens een borrel gelegenheid om uw persoonlijke vragen te stellen aan de docenten en aan de (overige) advocaten van de sectie Gezondheidszorg van Dirkzwager.

Kosten

De kosten voor de Zorg & Rechtlezingen bedragen € 300,- (ex BTW) per bijeenkomst. Heeft u deze uitnodiging als relatie van Dirkzwager per e-mail van ons ontvangen? In dat geval is deelname aan de Zorg & Rechtlezingen voor u als relatie van Dirkzwager kosteloos. Mochten er collega’s uit uw organisatie zijn die geen persoonlijke uitnodiging van ons hebben ontvangen en die belangstelling hebben voor deze bijeenkomst dan verzoeken wij hen om via marketing@dirkzwager.nl contact met ons op te nemen alvorens tot aanmelding over te gaan. 

Opleidingspunten

De lezingenreeks maakt deel uit van het programma van de Dirkzwager Academy. Als u daarvoor in aanmerking komt kunt u met de lezingenreeks Zorg & Recht opleidingspunten van de Nederlandse Orde van Advocaten behalen.

Locatie

Stadsschouwburg - Theatercafé
Keizer Karelplein 32h
6511 NH Nijmegen

Aanmelden

Dit event heeft al plaatsgevonden. Bekijk het eventoverzicht voor alle komende events.

Bekijk alle events
Dinsdag19maart
2019
Het event is geweest
Nijmegen - Stadsschouwburg - Theatercafé 14:00 - 17:00 uur
Voor wie
Deze lezing is interessant voor alle zorgaanbieders.
Opleidingspunten

Na geregistreerde deelname ontvangt u een Bewijs van Deelname dat u bij uw beroepsorganisatie kunt indienen voor opleidingspunten.

Events

Komende events

Wij delen graag onze kennis met u. Dat doen we niet alleen door te schrijven, maar ook in de vorm van events. Bekijk het overzicht voor alle komende events.Bekijk alle events