Zoeken
  1. Zorg & Recht: Nieuwe wetgeving in de GGZ, ouderenzorg en gehandicaptenzorg

LezingZorg & Recht: Nieuwe wetgeving in de GGZ, ouderenzorg en gehandicaptenzorg

Op dinsdag 2 oktober vindt weer een Dirkzwager-lezing in de reeks Zorg & Recht plaats, met als onderwerp nieuwe wetgeving in de GGZ, ouderenzorg en gehandicaptenzorg.

Op 1 januari 2020 treden de Wet verplichte GGZ, de Wet zorg en dwang voor psychogeriatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking in werking. De Wet forensische zorg treedt zelfs al binnenkort in werking en wel op 1 januari 2019. Afgelopen zomer zijn verder de conceptuitvoeringsbesluiten die bij deze wetten horen aan beide Kamers gestuurd.

Deze drie wetten en de bijbehorende besluiten scheppen nieuwe kaders voor vrijwillige, gedwongen zorg en vertegenwoordiging van wilsonbekwame cliënten en patiënten. De wetten hebben niet alleen gevolgen voor de sectoren ggz, ouderenzorg en verstandelijk gehandicaptenzorg, maar ook voor andere zorgorganisaties zoals ziekenhuizen en de eerstelijnszorg. Al deze instellingen moeten bij de zorgverlening dus rekening gaan houden met de plichten die deze wetten meebrengen. Zo zullen ziekenhuizen bij ziekenhuisopname van psychogeriatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking zorgplannen van andere zorgorganisaties moeten uitvoeren en/of aparte zorgplannen moeten opstellen. Bovendien zullen zij – wanneer zij vrijheidsbeperkingen toepassen – deze vrijheidsbeperkende interventies apart moeten gaan registreren. Zorgorganisaties moeten bovendien een visie en een beleid ontwikkelen over de toepassing van vrijheidsbeperkingen bij de zorgverlening.

Omdat de invoering van de wet dus grote gevolgen heeft is het dus belangrijk om tijdig stil te staan wat de drie nieuwe wetten inhouden en welke gevolgen zij hebben voor de organisatie van de zorgverlening. Er moet immers een hoop gebeuren ter voorbereiding op de inwerkingtreding. Luuk Arends en Lidewij Bergsma zullen de belangrijkste wijzigingen met u doornemen.

Heeft u vragen over de drie wetten? Wij zullen u ruimschoots de gelegenheid bieden om ze tijdens de lezing te stellen. Indien u onderwerpen uit de praktijk kent die volgens u het bespreken waard zijn, dan kunt u suggesties sturen naar arends@dirkzwager.nl.

Programma

Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom. De bijeenkomst start om 14.15 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. Na afloop is er tijdens een borrel gelegenheid om uw persoonlijke vragen te stellen aan Luuk Arends en Lidewij Bergsma en aan de overige advocaten van de sectie Gezondheidszorg van Dirkzwager.

Kosten

De kosten voor de Zorg & Rechtlezingen bedragen € 300,- (ex BTW). Heeft u deze uitnodiging echter persoonlijk van ons per e-mail ontvangen? In dat geval is deelname aan de door ons verzorgde lezing kosteloos. Mochten er collega’s uit uw organisatie zijn die geen persoonlijke uitnodiging van ons hebben ontvangen en die belangstelling hebben voor deze bijeenkomst dan verzoeken wij hen om via marketing@dirkzwager.nl contact met ons op te nemen alvorens tot aanmelding over te gaan. 

Opleidingspunten

De lezingenreeks maakt deel uit van het programma van de Dirkzwager Academy. Als u daarvoor in aanmerking komt kunt u met de lezingenreeks Zorg & Recht opleidingspunten van de Nederlandse Orde van Advocaten behalen.

Locatie

Concertgebouw De Vereeniging
Keizer Karelplein 2d
6511 NC Nijmegen

Aanmelden

Klik op onderstaande button om u direct aan te melden. Na aanmelding ontvangt u direct een bevestiging.

Dinsdag2oktober
2018
Nijmegen - Concertgebouw De Vereeniging 14:00 - 17:00 uur
Sector(en)
Voor wie
Deze lezing is vooral interessant voor: bestuurders, toezichthouders, secretarissen raden van bestuur en bedrijfsjuristen van zorginstellingen.