Zoeken
  1. Zorg & Recht: Nieuwe wetgeving in de GGZ, ouderenzorg en gehandicaptenzorg

LezingZorg & Recht: Nieuwe wetgeving in de GGZ, ouderenzorg en gehandicaptenzorg

Op dinsdag 2 oktober vindt weer een Dirkzwager-lezing in de reeks Zorg & Recht plaats, met als onderwerp nieuwe wetgeving in de GGZ, ouderenzorg en gehandicaptenzorg.

Begin 2018 worden de wetsvoorstellen Verplichte GGZ, Wet zorg en dwang voor psychogeriatische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking en de Wet forensische zorg in de Eerste Kamer behandeld. Conceptuitvoeringsbesluiten zijn inmiddels ook openbaar gemaakt. Naar verwachting zullen deze wetten in 2019 of 2020 worden ingevoerd.

 

Welke gevolgen heeft dit voor de organisatie van de zorgverlening? Wat verandert er bovendien op het gebied van vertegenwoordiging van wilsonbekwame patiënten? Luuk Arends gaat in op deze vragen.

 

Deze lezing is niet alleen interessant voor GGZ-instellingen, ouderenzorginstellingen en instellingen voor verstandelijk gehandicaptenzorg. De lezing is ook relevant voor ziekenhuizen. Ook zij zullen namelijk te maken krijgen met deze nieuwe wetgeving en hun zorgverlening daarop moeten aanpassen. Zo zullen zij aparte zorgplannen moeten opstellen voor patiënten met dementie of een verstandelijke beperking en niet zonder meer vrijheidsbeperkende interventies mogen toepassen. Bovendien zullen zij deze vrijheidsbeperkende interventies ook apart moeten gaan registreren.

Programma

Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom. De bijeenkomst start om 14.15 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. Na afloop is er tijdens een borrel gelegenheid om uw persoonlijke vragen te stellen aan de docent en aan de (overige) advocaten van de sectie Gezondheidszorg van Dirkzwager.

Kosten

De kosten voor de Zorg & Rechtlezingen bedragen € 300,- (ex BTW). Heeft u deze uitnodiging echter persoonlijk van ons per e-mail ontvangen? In dat geval is deelname aan de door ons verzorgde lezing kosteloos. Mochten er collega’s uit uw organisatie zijn die geen persoonlijke uitnodiging van ons hebben ontvangen en die belangstelling hebben voor deze bijeenkomst dan verzoeken wij hen om via marketing@dirkzwager.nl contact met ons op te nemen alvorens tot aanmelding over te gaan. 

Opleidingspunten

De lezingenreeks maakt deel uit van het programma van de Dirkzwager Academy. Als u daarvoor in aanmerking komt kunt u met de lezingenreeks Zorg & Recht opleidingspunten van de Nederlandse Orde van Advocaten behalen.

Locatie

Concertgebouw De Vereeniging
Keizer Karelplein 2d
6511 NC Nijmegen

Aanmelden

Klik op onderstaande button om u direct aan te melden. Na aanmelding ontvangt u direct een bevestiging.

2oktober
2018
Nijmegen - Concertgebouw De Vereeniging 14:00 - 17:00 uur
Sector(en)
Voor wie
Deze lezing is vooral interessant voor: bestuurders, toezichthouders, secretarissen raden van bestuur en bedrijfsjuristen van zorginstellingen.
Spreker(s)