1. Home
  2. Expertises & sectoren
  3. Pensioenrecht

Expertise Pensioenrecht

Pensioen speelt een belangrijke rol binnen ondernemingen: naast dat het een kostbare arbeidsvoorwaarde is, is het een arbeidsvoorwaarde die zorg realiseert. Zorg voor de oude dag, zorg in situaties van arbeidsongeschiktheid en zorg bij overlijden. Kortom, zorg voor het belangrijkste kapitaal binnen een onderneming: de werknemers.

Pensioenregeling optimaliseren

De specialisten van onze vakgroep Pensioen adviseren werkgevers en werknemers over de mogelijkheden die een pensioenregeling biedt. Door de juiste keuzes te maken zijn besparingen te realiseren, valt er meer uit een pensioenregeling te halen en zijn juridische risico’s voor werkgevers (met soms vergaande gevolgen) te vermijden. Dat vraagt om eenvoudige en transparante communicatie over het pensioen. Zo kunnen werkgevers het pensioen vaker inzetten als instrument om werknemers vitaal naar hun pensioenleeftijd te begeleiden en van fiscale voordelen te laten genieten.

Pensioenplicht inperken

Hoewel vaak de indruk bestaat dat het pensioen vanuit bijvoorbeeld de bedrijfstak wordt opgelegd en er dus door de onderneming weinig te sturen valt, is dat niet altijd het geval. Met onze ervaring en deskundigheid kunnen wij u helpen de pensioenplicht waar wenselijk in te perken, na herstructurering of herinrichting van uw onderneming of bij (de)privatisering. Wij streven altijd naar een situatie waarin ondernemingen zoveel mogelijk vrijheid ervaren om de organisatie naar eigen inzicht in te richten.

Fusies en overnames

De vakgroep Pensioen wordt zeer regelmatig geraadpleegd in fusie- en overnametrajecten. Wij kunnen snel en eenvoudig in kaart brengen welke pensioenrechtelijke en arbeidsrechtelijke verplichtingen gelden. Daarbij geven wij advies hoe daarmee strategisch en praktisch om te gaan in de onderhandelingen en de afspraken tussen koper en verkoper.

Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen

Werkgevers krijgen de komende jaren te maken met een pensioentransitie als gevolg van het Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen. Dit leidt tot ingrijpende pensioenwijzigingstrajecten, waarbij ook de regels van het arbeids- en medezeggenschapsrecht gelden. Wij kunnen u in dit traject begeleiden en volledig ontzorgen.

Het team

Onze vakgroep bestaat uit advocaten arbeidsrecht gespecialiseerd in pensioenrecht: Frédérique Hoppers-Rademaker, Henk HovingLaura Rozema en Stefan Kleijer. Wij hebben uitgebreide kennis en ervaring met pensioenrecht. Naast het civiele pensioenrecht ook met het fiscale pensioenrecht en het toezichtrecht, waarvoor de vakgroep regelmatig ook andere kantoorgenoten inschakelt, zoals fiscalisten (o.a. René Sueters en Lex van Noordenburg) en Wft-specialisten (o.a. Rob van Houts).

Wie kan bij ons terecht?

Pensioenuitvoerders, pensioenadviseurs, belastingadviseurs en zelfs de toezichthouder raadplegen onze vakgroep regelmatig voor uiteenlopende pensioenvraagstukken. U kunt ook bij ons aankloppen met vragen met een internationale component, zoals over pensioen voor expats.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Dan kunt u contact opnemen met een van onze teamleden. 

Gerelateerde artikelen

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 597

PensioenPost #6 – Exhibitievordering jegens ‘de Staat’

In PensioenPost #6 wordt de recente uitspraak van de Rechtbank 's-Gravenhage besproken, waarbij een exhibitievordering tegen de Staat werd afgewezen. Het betrof het verzoek om afschriften van adviezen van de landsadvocaat over de uitvoerbaarheid en juridische haalbaarheid van de Wet toekomst pensioenen. Deze zaak illustreert de voortdurende afweging tussen transparantie en vertrouwelijkheid in het openbaar maken van overheidsinformatie.

Pensioenschade in de billijke vergoeding

Ontdek de cruciale rol van pensioenschade bij de billijke vergoeding in arbeidsrechtelijke geschillen. Recente uitspraken, zoals die van de Rechtbank Rotterdam en het Hof Amsterdam, belichten de complexiteit rondom pensioenclaims. Terwijl sommige rechters schattenderwijs pensioenschade vaststellen, benadrukken anderen de noodzaak van een gedegen onderbouwing. Werknemers en werkgevers staan voor strategische keuzes in deze juridische arena. Ontdek de diverse oordelen van rechters en ontrafel of er een rode draad zit in deze cruciale kwestie.

Indexatie normbedragen kennismigranten en houders EU blauwe kaart 2024

De minister van SZW heeft bekend gemaakt dat de normbedragen die gelden voor de tewerkstelling van (o.a.) kennismigranten en EU blauwe kaart houders worden geïndexeerd per 1 januari 2024. Net als vorig jaar, leidt de herziening tot een (forse) verhoging van de normbedragen waardoor werkgevers die in 2024 een aanvraag willen indienen rekening moeten houden met een hoger looncriterium.

De 30% regeling voor expats verder versoberd

Na de recente versoberingen van de 30% regeling zoals het beperken van de looptijd en de aangekondigde aftopping van het bedrag waarover de 30% regeling kan worden toegepast, zijn door de Tweede Kamer op 26 oktober 2023 3(!) amendementen aangenomen die de 30% regeling met ingang van 1 januari 2024 nog verder zouden versoberen. Als de Eerste Kamer instemt met deze verdere versobering van de 30%-regeling, dan leidt dit tot een administratieve lastenverzwaring voor werkgevers.

Mag de inzet van zzp’ers met brancheafspraken aan banden worden gelegd?

In de onderwijs- en zorgsector bieden werknemers zichzelf in toenemende mate aan als zzp’er. Dat wordt niet door iedereen juichend ontvangen. De hogere tarieven en de betere voorwaarden die zzp’ers in deze sectoren kunnen bedingen ten opzichte van vaste werknemers worden onwenselijk geacht. Desondanks voelen werkgevers zich door de krapte op de arbeidsmarkt genoodzaakt om zzp’ers in te schakelen, zeker omdat ook andere werkgevers daartoe overgaan. Dat roept de vraag op of werkgevers met elkaar afspraken kunnen maken over de inzet van zzp’ers.

Partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum mag worden uitgedrukt in een percentage van de pensioengrondslag

Op 5 september 2023 verscheen een V&A op de website van de Belastingdienst die de vraag behandelt of de hoogte van het partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum mag worden uitgedrukt in een percentage van de pensioengrondslag. In dat geval wordt voor de hoogte van de dekking alsnog rekening gehouden met een franchise. De vraag moet bevestigend worden beantwoord, aldus de Belastingdienst. Een in het licht van de fiscale wetssystematiek weinig verrassend standpunt. Toch zouden wij pleiten voor een terughoudende opstelling om deze berekeningswijze daadwerkelijk te hanteren. Hieronder gaan wij in op de reden(en) hiervan.

1 2 3 4 5 6
...
50
Terug naar alle expertises en sectoren