Terug naar dirkzwager.nl

Internationaal arbeidsrecht

  1. Home
  2. Internationaal arbeidsrecht

Subexpertise Internationaal arbeidsrecht

Grensarbeid

Het is niet altijd nodig om in het land te wonen waar je werkt. Zo kun je als werknemer in Nederland werken maar in Duitsland wonen. Of vanuit een andere EU-lidstaat tijdelijk gedetacheerd zijn bij een onderneming die in Nederland is gevestigd. In dergelijke gevallen moet een werkgever door een doolhof van Europeesrechtelijke verordeningen navigeren. Welke arbeidsvoorwaarden moet je aanbieden? Hoe is het sociaalrechtelijk geregeld bij ziekte of verlof? Ons team kan u ontzorgen met specifieke kennis over dit onderwerp.

Europees pensioenrecht

Pensioenopbouw is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar wat gebeurt daarmee als er een fusie plaatsvindt tussen een buitenlands bedrijf en het Nederlandse bedrijf? In welk pensioenfonds moet je gaan deelnemen? En vallen werknemers die in het buitenland wonen ook onder de Nederlandse verplichtstelling aan een bedrijfstakpensioenfonds? Dit zijn vragen die zowel kennis van het Nederlandse pensioenrecht als het Europees pensioenrecht vereisen. Daarnaast zijn er Europeesrechtelijk vele verdragen gesloten die het – onder voorwaarden – mogelijk maken om via een waardeoverdracht het pensioen mee te nemen naar een ander land. En die de opbouw regelen wanneer iemand in verschillende EU-lidstaten heeft gewerkt.
Werkgevers hebben in dit kader een informatieplicht tegenover hun werknemers, maar gezien de ingewikkelde materie is het niet altijd mogelijk hieraan te voldoen. Ook hierbij kunnen wij u van dienst zijn en zo nodig roepen wij daarbij de deskundigheid in van onze fiscalisten [link: fiscaal advies].

Arbeidsmigratie

Door de krapte op de arbeidsmarkt nemen werkgevers steeds vaker personeel uit het buitenland aan. Inwoners uit een andere EU-lidstaat en uit Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland kunnen in Nederland wonen en werken zonder verblijfs- en werkvergunning. Voor werknemers uit andere landen moet de werkgever deze wel aanvragen. Er zijn verschillende vergunningen die de werkgever kan of moet aanvragen, met elk zijn eigen voor- en nadelen. Zo geldt bijvoorbeeld voor de verblijfsvergunning voor arbeid met de beperking ‘arbeid als kennismigrant’ een leeftijdsafhankelijke looneis en moet de werkgever erkend referent zijn. Als werkgever kunt u niet altijd alle details overzien. Wij helpen u de juiste keuzes te maken voor uw specifieke situatie. Ook in de vervolgstappen zijn wij u graag van dienst, bijvoorbeeld bij het voldoen aan de informatieplichten richting de IND en het opstellen van een vreemdelingenclausule in de arbeidsovereenkomst.

Het team

Het team Internationale arbeidsrecht bestaat uit meerdere advocaten arbeidsrecht. Voor kwesties met werknemers en bedrijven in Duitsland werken wij zo nodig samen met Duitse en Nederlandse juristen en fiscalisten van onze German Desk.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Dan kunt u contact opnemen met een van de teamleden.