De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Aanvaarden erfenis van patiënt reden voor ontslag op staande voet

Aanvaarden erfenis van patiënt reden voor ontslag op staande voet

Iedereen die in de Zorgsector werkzaam is, zou moeten weten dat het niet mag, in de opleiding wordt er aandacht aan besteed en toch gebeurt het dat hulpverleners in de zorg giften of bevoordelingen aannemen van personen met wie zij in een behandelingsrelatie staan.In een uitspraak van de Kantonrechter Sittard-Geleen (LJN BO7021) werd onlangs de gouden regel dat (para)medische hulpverleners geen giften van patiënten moeten aannemen nog eens stevig onderstreept.Een fysiotherapeute in loondienst...
Auteur artikel Buby den Heeten
Gepubliceerd 20 april 2011
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Leestijd 
Iedereen die in de Zorgsector werkzaam is, zou moeten weten dat het niet mag, in de opleiding wordt er aandacht aan besteed en toch gebeurt het dat hulpverleners in de zorg giften of bevoordelingen aannemen van personen met wie zij in een behandelingsrelatie staan.In een uitspraak van de Kantonrechter Sittard-Geleen (LJN BO7021) werd onlangs de gouden regel dat (para)medische hulpverleners geen giften van patiënten moeten aannemen nog eens stevig onderstreept.

Een fysiotherapeute in loondienst behandelt minimaal een half jaar een 87-jarige, onlangs gescheiden man, voor klachten in verband met de ziekte van Parkinson. Voor de behandeling kenden de therapeute en de patiënt elkaar niet. Kort nadat, volgens zeggen van de therapeute, de behandeling is gestaakt, zijn de patiënt en de therapeute samen naar de notaris gegaan, waarbij de patiënt zijn testament verandert en aan de therapeute zijn auto en inboedel nalaat. Kort daarna komt de patiënt te overlijden.

De therapeute heeft via Marktplaats.nl de inboedel verkocht en de opbrengsten gehouden. De werkgever die van dit alles niet op de hoogte was gesteld, verneemt dit via derden en vraagt ontbinding van de arbeidsovereenkomst, primair op grond van een dringende reden en subsidiair op grond van verandering in de omstandigheden.

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst op de primaire grond, (dus) zonder vergoeding waarbij de kantonrechter overweegt dat het handelen van de therapeute en het verzwijgen voor haar werkgever een reden voor een ontslag op staande voet opleveren.

De kantonrechter verwijt de therapeute dat zij  niet kon aantonen dat de behandelingsrelatie door de patiënt was beëindigd en dat zelfs als dat wel het geval zou zijn de verandering van het testament voortvloeide uit de behandelrelatie, waardoor het op de weg van de therapeute had gelegen om te weigeren mee te gaan naar de notaris en om achteraf het legaat te weigeren.

De kantonrechter overweegt dat dit op zich al ernstig is en dat de therapeute hiermee  haar beroepsgroep te schande maakt, maar dat zij het allemaal nog veel erger heeft gemaakt door het voor de werkgever te verzwijgen.

In de wet maar ook in diverse zorg cao’s wordt het handelen van deze therapeute verboden. Toch kan het geen kwaad om werknemers van zorginstellingen te wijzen op deze verboden en de zeer ernstige consequenties die overtreding van deze verboden voor alle betrokkenen met zich kan brengen.