Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. ACM communiceert met ondernemingen en consumenten via “Het Signaal”

ACM communiceert met ondernemingen en consumenten via “Het Signaal”

Al bij haar oprichting op 1 april 2013 heeft de Autoriteit Consument & Markt aangekondigd dat zij bij haar markttoezicht meer (informeel) met consumenten en bedrijven zal gaan communiceren dan haar (rechts)voorgangers (OPTA, NMa en Consumentenautoriteit). De publicatie van Het Signaal is daarvan een voorbeeld. In Het Signaal gaat de ACM in op maatschappelijke ontwikkelingen die haar toezicht beïnvloeden. Het Signaal is daarmee een nadere concretisering van de ACM-agenda waarvan de onderwe...
Auteur artikelSjaak van der Heul
Gepubliceerd26 maart 2014
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Al bij haar oprichting op 1 april 2013 heeft de Autoriteit Consument & Markt aangekondigd dat zij bij haar markttoezicht meer (informeel) met consumenten en bedrijven zal gaan communiceren dan haar (rechts)voorgangers (OPTA, NMa en Consumentenautoriteit). De publicatie van Het Signaal is daarvan een voorbeeld. In Het Signaal gaat de ACM in op maatschappelijke ontwikkelingen die haar toezicht beïnvloeden. Het Signaal is daarmee een nadere concretisering van de ACM-agenda waarvan de onderwerpen recent zijn bekendgemaakt.

De belangrijkste algemene ontwikkeling die door ACM wordt gesignaleerd, is de terugtredende overheid waardoor burgers en ondernemingen onder meer in staat worden gesteld om (ook) in samenwerkingsverband publieke belangen na te streven. De ACM noemt gezamenlijke duurzaamheidsinitiatieven in de energiesector als voorbeeld. Hoewel de ACM samenwerkingsvormen die het publieke belang nastreven toejuicht, wijst zij erop dat de terugtredende overheid ook leidt tot minder regels en dus mogelijk tot meer toezichtinspanningen van de ACM. Wanneer ondernemingen gezamenlijk een publiek belang nastreven, zoals de veelbesproken afspraak  van onder meer verschillende energiebedrijven om vijf kolencentrales te sluiten, moeten zij bijvoorbeeld rekening houden met het kartelverbod en dus met de ACM.

Het feit dat ACM in het Signaal opnieuw wijst op haar rol bij (onder meer) de beoordeling van duurzaamheidsinitiatieven verbaast niet. Eerder heeft de ACM al door de oprichting van de Kennisbank Duurzaamheid getracht