De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. ACM publiceert eerste agenda

ACM publiceert eerste agenda

Op 5 februari 2014 heeft de Autoriteit Consument en Markt zes thema’s bekendgemaakt waaruit haar Agenda voor 2014 en 2015 bestaat. Aangezien de NMa Agenda van 2010 – 2011 is verlengd tot en met 2013 in verband met de oprichting van de ACM, is het de eerste agenda van de ACM. De ACM gaat met haar tijd mee want de Agenda 2014 - 2015 is een multimediaal werkstuk waarin de ACM zichzelf uitdrukkelijk en laagdrempelig tot consumenten tracht te wenden. Zo zijn de thema’s onder meer tot stand gekomen...
Auteur artikel Sjaak van der Heul
Gepubliceerd 10 februari 2014
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Leestijd 
Op 5 februari 2014 heeft de Autoriteit Consument en Markt zes thema’s bekendgemaakt waaruit haar Agenda voor 2014 en 2015 bestaat. Aangezien de NMa Agenda van 2010 – 2011 is verlengd tot en met 2013 in verband met de oprichting van de ACM, is het de eerste agenda van de ACM. De ACM gaat met haar tijd mee want de Agenda 2014 - 2015 is een multimediaal werkstuk waarin de ACM zichzelf uitdrukkelijk en laagdrempelig tot consumenten tracht te wenden. Zo zijn de thema’s onder meer tot stand gekomen na consultatie via Consuwijzer en wordt eenieder opgeroepen om via digitale fora te reageren op de zes thema’s. De reacties zullen in de Agenda 2014 – 2015 worden verwerkt.

De thema’s op de ACM agenda 2014 - 2015 zijn:

  • de online consument

  • investeringsbereidheid in energie- en telecomnetwerken

  • publieke aanbestedingen

  • consument in de zorg

  • overstapdrempels voor de consument (m.n. bij zorgverzekeringen en energie)

  • toetreding in de bancaire sector.


Op het gebied van handhaving van de mededingingswet springen met name de thema’s “online consument”,  “publieke aanbestedingen” en “consument in de zorg” in het oog. In een digitaliserende wereld ligt het voor de hand dat ACM het internet als een van haar aandachtsgebieden signaleert. Vanuit mededingingsrechtelijk perspectief kunnen het doel en de (eventueel concurrentiebeperkende) gevolgen van verplichtingen die webshops en leveranciers onderling aangaan nader worden onderzocht. Gelet op de toezichthouders in de ons omringende landen, kan in dat kader bijvoorbeeld gedacht worden aan de verplichting van een webshop om een laagste prijsgarantie te geven.

Met het thema “publieke aanbestedingen” keert de ACM terug naar de roots van de NMa. Na oprichting in 1998 is de NMa immers voor het eerst op het netvlies verschenen als gevolg van de door haar opgelegde boetes voor de massale bouwfraude bij aanbestedingen. Kennelijk is de ACM van mening dat de schokgolf die door de boetes voor de bouwfraude door aanbestedingsland is gegaan, is uitgewerkt. Ondernemingen die samenwerking beogen bij aanbestedingen zullen zich dus moeten realiseren dat zij opnieuw onder verhoogd toezicht van de ACM komen te staan.

Voor zorgaanbieders en –verzekeraars zal het inmiddels geen verassing meer zijn dat de ACM haar vizier op hen heeft gericht. De zorgsector staat al sinds jaar en dag als prioriteit bovenaan de agenda van de NMa. Hoewel de ACM zich positief heeft uitgelaten over de verhoogde bewustheid van de mededingingsregels in de sector, is dat voor haar blijkbaar geen aanleiding het beleid van verhoogde aandacht aan te passen.