De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Albert Hein, Albert Hijn of Albert Heijn?

Albert Hein, Albert Hijn of Albert Heijn?

Ontbindende voorwaarde vervult door mislukte taaltoets.Of bovengenoemde vraag onderdeel uitmaakte van het examen vermeldt het vonnis niet maar vier Poolse werknemers van Albert Heijn hebben in kort geding de rechtsgeldigheid van een met hen overeengekomen ontbindende voorwaarde ter discussie gesteld. De werknemers die inkomende goederen controleren, op vorkheftrucks rijden, vrachtwagens laden en soortgelijke werkzaamheden verrichten, dienen naar de mening van Albert Heijn te beschikken over b...
Leestijd 
Auteur artikel Buby den Heeten
Gepubliceerd 02 juni 2015
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Ontbindende voorwaarde vervult door mislukte taaltoets.

Of bovengenoemde vraag onderdeel uitmaakte van het examen vermeldt het vonnis niet maar vier Poolse werknemers van Albert Heijn hebben in kort geding de rechtsgeldigheid van een met hen overeengekomen ontbindende voorwaarde ter discussie gesteld. De werknemers die inkomende goederen controleren, op vorkheftrucks rijden, vrachtwagens laden en soortgelijke werkzaamheden verrichten, dienen naar de mening van Albert Heijn te beschikken over basiskennis van het Nederlands. Dit is nodig voor de directe communicatie met collega’s, chauffeurs en anderen. In verband daarmee zijn in de arbeidsovereenkomsten de navolgende bepalingen opgenomen:

Beheersing Nederlandse taal

In verband met de veiligheid op de werkvloer, de onderlinge communicatie en sfeer is het voor Albert Heijn een voorwaarde dat haar medewerkers de Nederlandse taal voldoende beheersen. Indien je de Nederlandse taal op dit moment onvoldoende machtig bent, stellen wij het volgen van de door ons aangeboden taalcursus verplicht. Albert Heijn beslist of je kennis van de Nederlandse taal voldoende is of dat je een taal cursus dient te volgen.

Ontbindende voorwaarde

Door ondertekening van deze brief verplicht je je ertoe aanwezig te zijn bij een door Albert Heijn aangeboden Nederlandse taalles (tweemaal per week 2 uur) en de voorgeschreven thuisstudie te volgen (10 uur per week). Het volgen van deze taalles moet ertoe leiden dat je per uiterlijk 15 januari 2015 de Nederlandse taal beheerst op niveau A2. De lessen en de toets die volgt zal worden verzorgd door een onafhankelijk bedrijf. Als je de voornoemde toets waaruit A2 niveau moet blijken niet uiterlijk 15 januari 2015 hebt behaald, dan zal jouw arbeidsovereenkomst per 16 januari 2015 eindigen, zonder dat enige opzegging vereist is. Voor informatie over het vereiste taalniveau kun je terecht bij je leidinggevende.

De vier werknemers hebben de taalcursus wel gevolgd, maar hebben zowel de eindtoets als de herkansing niet gehaald, waarop Albert Heijn hen heeft medegedeeld dat de arbeidsovereenkomst met ingang van 15 januari 2015 automatisch eindigt.

De kantonrechter overweegt in het kort gedingvonnis dat het Nederlands recht een gesloten ontslagstelsel kent, waarvan niet in het nadeel van de werknemer mag worden afgeweken. De kantonrechter bepaalt in lijn met eerdere uitspraken dat een ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst niet afhankelijk mag zijn van het doen of laten van de werkgever. In het geval van deze vier werknemers acht de kantonrechter het niet onredelijk dat Albert Heijn van haar werknemer verlangt dat zij over basiskennis van het Nederlands beschikken. De kantonrechter stelt ook vast dat de werknemers die daaraan niet voldoen, in de gelegenheid worden gesteld een cursus te volgen, gericht op het verwerven van beperkte basiskennis van de Nederlandse taal. De kantonrechter overweegt verder dat de beoordeling van het niveau bij een onafhankelijk instituut was ondergebracht en dat Albert Heijn daarop geen invloed kon uitoefenen.

Zo komt de kantonrechter tot de conclusie dat er sprake is van een rechtsgeldige ontbindende voorwaarde, waardoor de arbeidsovereenkomsten op de overeengekomen datum zijn ontbonden.

In deze uitspraak gaat de kantonrechter misschien een stapje verder dan eerdere rechters die over de ontbindende voorwaarden hebben geoordeeld. Omdat beheersing van de Nederlandse taal in heel veel werksituaties noodzakelijk is, kan deze uitspraak wellicht voor uw onderneming ook van belang zijn.