1. Home
 2. Kennis
 3. Artikelen
 4. Auteursrecht advocaat nodig?

Auteursrecht advocaat nodig?

Onze ervaren advocaten adviseren over het structureren en beheren van auteursrechten, en procederen waar nodig bij inbreuk. Dirkzwager advocaten
Leestijd 
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 01 maart 2022
Laatst gewijzigd 01 maart 2022

Advocaat gespecialiseerd in auteursrecht

Als advocaten zijn wij gespecialiseerd in Intellectueel Eigendomsrecht, in het bijzonder auteursrecht. Auteursrechten zijn rechten op een ‘werk’, die op grond van art. 1 Auteurswet door de maker kunnen worden ingeroepen. 

Auteursrecht kan rusten op:

 • creatieve scheppingen;
 • werken van toegepaste kunst;
 • industriële vormgeving
 • ontwerpen;
 • tekeningen of modellen;
 • architectuur, gebouwen, beelden;
 • gebruiksvoorwerpen;
 • consumentenartikelen;
 • speelgoed;
 • teksten, foto’s en andere content;
 • logo’s, websites;
 • software
 • etc.

Copyright

Copyright en het copyright-teken © zijn onlosmakelijk verbonden met auteursrecht. Echter, een copyright-teken is geen wettelijk vereiste voor auteursrechtelijke bescherming. De bescherming ontstaat vanzelf door het werk te creëren. Andere formaliteiten gelden daar niet voor.

Wie is de maker?

De maker is degene die het werk heeft gecreëerd, bijvoorbeeld de ontwerper. Soms is niet eenvoudig vast te stellen wie de maker is, bijvoorbeeld bij een werk in teamverband is gemaakt of in een opdrachtrelatie. De wet geeft ook enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld bij de openbaarmaking van een werk onder een bepaalde bedrijfsnaam. Over werken gemaakt door werknemers in hun dienstverband bepaalt de wet dat de auteursrechten toekomen aan de werkgever.

Als advocaat in auteursrecht kunnen wij u helpen vast te leggen bij wie de auteursrechten rusten, bijvoorbeeld bij overeenkomsten van opdracht en bij zzp’ers die worden ingeschakeld.

Exploitatie auteursrecht

De Auteurswet beschermt tegen het verveelvoudigen of bewerken en tegen het openbaarmaken van werken, zonder toestemming van de maker of diens rechtsverkrijgende. In die gevallen heeft de maker een verbodsrecht (in kort geding) bij auteursrechtinbreuk. In voorkomende gevallen is er ook recht op schadevergoeding en winstafdracht.

De auteursrechthebbende kan naast de verkoop van auteursrecht (zie hier 5 tips bij auteursrechtoverdracht) ook een licentie verstrekken (gebruiksrecht) op het auteursrecht, zodat het werk met toestemming kan worden (her-)gebruikt.

Bij het maken van een gezamenlijk ontwerp of het samen ontwikkelen van een product, bijvoorbeeld software, is het van groot belang onderling (schriftelijke) afspraken te maken over wie rechthebbende is/wordt, en welke rechten de participanten hebben. Dit wordt geregeld in een auteurscontract, licentieovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst over auteursrechten.

Auteursrecht teksten en foto’s

Van auteursrecht op teksten en foto’s is sprake indien hetgeen gemaakt is (de tekst of foto) getuigt van eigen, oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. Anders gezegd: zodra er sprake is van een eigen, intellectuele schepping, kan dit auteursrechtelijk beschermd worden.

Voor het inroepen van sommige werken kan ook het persoonlijkheidsrecht een rol spelen. Dat is een van het auteursrecht afgeleid recht dat beschermt tegen openbaarmaking zonder naamsvermelding, en/of aantasting van het werk.

Digitale auteursrecht

Het auteursrecht geldt zowel online als offline. Voor een ‘digitaal auteursrecht’ gelden dus geen andere vereisten. Het auteursrecht ontstaat reeds zodra er sprake is van een werk.

Duur auteursrecht

In beginsel is een werk auteursrechtelijk beschermd voor de duur van 70 jaar vanaf de dood van de maker of  het moment van openbaarmaking (door een rechtspersoon die auteursrechten wil claimen).

Ervaren advocaat gespecialiseerd in auteursrecht

Wij zijn gevestigd in Arnhem, en werken in het hele land als ervaren advocaten gespecialiseerd in auteursrecht, waaronder Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht.

Vragen over auteursrecht? Neem contact op met één van onze ervaren advocaten auteursrecht.