1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Belastingverlaging in Duitsland: wel zo solidair?

Belastingverlaging in Duitsland: wel zo solidair?

Het stond in Duitsland al langer op de agenda: het afschaffen van de Solidaritätszuschlag. Eind vorige week heeft de Duitse minister van Financiën een wetsvoorstel ingediend. Als het aan hem ligt betaalt het grootste deel van de belastingplichtigen in Duitsland straks geen toeslag meer.
Leestijd 
Auteur artikel Emile Klomp
Gepubliceerd 15 augustus 2019
Laatst gewijzigd 16 augustus 2019

In het Duitse regeerakkoord is opgenomen dat de Solidaritätszuschlagvoor 90% van de belastingplichtigen stapsgewijs zal worden afgeschaft. Eind vorige week heeft de Duitse minister van Financiën Olaf Scholz bekend gemaakt dat hij voornemens is om voor 96,5% van de belastingplichtigen deze toeslag af te schaffen.

Wat is de Solidaritätszuschlag?

Naast inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting betalen Duitse belastingplichtigen een toeslag, de zogeheten Solidaritätszuschlag. De toeslag bedraagt 5,5% over de verschuldigde belasting en is ooit ingevoerd om de economie van het oude Oost-Duitsland te steunen.

De toeslag geldt op dit moment zowel voor natuurlijke personen (inkomstenbelasting), als voor rechtspersonen (vennootschapsbelasting, maar alleen voor de Körperschaftsteuer, niet voor de Gewerbesteuer). Daarnaast is de toeslag van toepassing op de dividendbelasting. In 2018 leverde de toeslag de Duitse staatskas bijna 19 miljard euro op.

Wetsvoorstel en gevolgen

In het wetsvoorstel is opgenomen dat voor 96,5% van de belastingplichtigen de toeslag wordt afgeschaft. Concreet betekent dit dat belastingplichtigen met een inkomen tot ongeveer € 75.000 geen toeslag meer betalen. Voor inkomens vanaf € 75.000 tot € 110.000 loopt de toeslag op. Vanaf € 110.000 is nog steeds de volledige toeslag van 5,5% verschuldigd. Dit geldt zowel voor “inkomen” dat is onderworpen aan Duitse inkomstenbelasting, als voor inkomen dat is onderworpen aan de Duitse vennootschapsbelasting (alleen de Körperschaftsteuer, niet de Gewerbesteuer).

Grensoverschrijdende dividenden

In veel gevallen werkt het afschaffen van de toeslag in feite als een (belasting)korting. Echter, in grensoverschrijdende situaties is dit niet altijd het geval. Wanneer een Duitse vennootschap dividend betaalt aan een in Nederland woonachtige aandeelhouder (natuurlijk persoon), mag Duitsland in veel gevallen 15% bronbelasting inhouden. Dit is bepaald in het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland. Omdat de hoogte van de bronbelasting is gemaximeerd op 15%, maar het werkelijke belastingtarief in Duitsland hoger ligt, namelijk 25%, leidt het afschaffen van de toeslag dus niet altijd tot een lagere heffing van Duitse dividendbelasting (Kapitalertragsteuer).

Kritiek

Het wetsvoorstel wordt niet overal positief ontvangen. De Duitse oppositiepartijen zijn van mening, dat het huidige wetsvoorstel niet ver genoeg gaat. De toeslag moet in zijn geheel worden afgeschaft. Wanneer hier geen gehoor aan wordt gegeven, zijn zij bereid om naar de rechter te stappen. Eerder dit jaar heeft de Duitse rekenkamer namelijk geadviseerd om de toeslag in zijn geheel af te schaffen, omdat er na 2020 twijfels over de wettelijke grondslag bestaan.

Toekomst

Het wetsvoorstel ligt nog maar net op tafel. Het is nog niet duidelijk in hoeverre het bestaande wetsvoorstel ook daadwerkelijk in zijn huidige vorm zal worden ingevoerd. Door de harde kritiek lijken wijzigingen niet uitgesloten. Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen op de voet en informeren wij u over nieuwe ontwikkelingen.