1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Beter milieu door verduurzaming woon-werkverkeer

Beter milieu door verduurzaming woon-werkverkeer

Over een beter milieu wordt tegenwoordig veel gesproken. Mensen protesteren voor een duurzamere manier van leven, om de klimaatverandering tegen te houden.
Leestijd 
Auteur artikel Ann-Katrin Praus
Gepubliceerd 23 oktober 2019
Laatst gewijzigd 28 oktober 2019

Ook bedrijven kunnen een bijdrage leveren aan een beter milieu. Naast toepassing van energiezuinige verlichting, een slim binnenklimaat, afvalscheiding en beperking van het gebruik van papier kan een werkgever het voor werknemers aantrekkelijk maken om niet met een traditioneel benzine- of dieselvoertuig naar het werk te gaan. Wat is in dit verband echter aantrekkelijk voor Duitse werknemers, zodat ook daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid? Op welk gebied biedt de wetgever voordelen aan die ook een financiële stimulans betekenen? Maatregelen ten behoeve van een beter milieu kunnen alleen succesvol zijn als rekening wordt gehouden met zowel culturele als juridische aspecten.

Auto van de zaak

Duitsland is een land van autorijders. Voor veel Duitsers is de auto nog steeds een statussymbool, en in bepaalde branches verwachten werknemers dat zij een auto van de zaak krijgen. Tijdens contractonderhandelingen is dit dan ook een belangrijk punt. Om een aantrekkelijke werkgever te zijn, is een werkgever dus bijna verplicht een auto van de zaak aan te bieden als dit in de branche gebruikelijk is. Misschien kan echter worden overwogen om de werknemer een elektrische of hybride auto aan te bieden. Een dergelijk voertuig heeft veel minder CO2 uitstoot en vanaf 1 januari 2019 geldt hiervoor tevens een financieel voordeel. Terwijl benzine- en dieselauto's die als auto van de zaak gebruikt worden belast worden met een procent van de brutocatalogusprijs, bedraagt dit percentage voor elektrische en hybride auto's slechts een half procent. Dit levert een niet te onderschatten fiscaal voordeel op.

Fiets

Hoewel veel Duitsers zich een leven zonder auto nauwelijks kunnen voorstellen, is met name bij de jongere generatie en de stadsbevolking een omdenken waarneembaar. Om stress door de dagelijkse files in de grote steden te vermijden, stappen steeds meer inwoners over op de fiets. Hierdoor kan het voor werkgevers aantrekkelijk zijn om aan werknemers een fiets beschikbaar te stellen. Als de fiets naast het loon beschikbaar wordt gesteld, is de werknemer over het privégebruik van de fiets van de zaak of een e-bike met een snelheid van maximaal 25 km/h geen belasting verschuldigd. Indien een e-bike sneller kan rijden, of de fiets als bestanddeel van het loon beschikbaar wordt gesteld, zijn echter de fiscale regelingen van toepassing die ook gelden voor een auto van de zaak.

Omdat Duitsers minder gewend zijn dan Nederlanders om de fiets te pakken, spelen ook andere factoren een rol om het gebruik van de fiets aantrekkelijker te maken voor werknemers. Zo kan het installeren van douches en lockers in omkleedruimten ertoe leiden dat Duitse werknemers eerder bereid zijn op de fiets naar het werk te gaan.

Trein

Mensen die op een grotere afstand van het bedrijf wonen en daarom niet op de fiets naar het werk kunnen of willen gaan, vermijden meestal ook graag de dagelijkse files als dit voor hen aantrekkelijk wordt gemaakt. In dit geval is de trein een goed alternatief. De wetgever heeft dit inmiddels ook ingezien: vanaf begin dit jaar zijn belastingvrije tegemoetkomingen van de werkgever voor jobtickets mogelijk. Als jobtickets gelden doorgaans treinkaartjes waarvoor een abonnement wordt afgesloten. Als voor de treinritten in het kader van het woon-werkverkeer door de werkgever een tegemoetkoming wordt verstrekt, is de werknemer hierover geen belasting verschuldigd, en kan hij bovendien ook privé gebruikmaken van dit abonnement.

De genoemde voorbeelden laten zien dat milieubescherming ook financieel aantrekkelijk kan zijn. Door gebruik te maken van de geldende regelgevingen kan niet alleen geld worden bespaard, maar wordt ook een bijdrage geleverd aan een beter milieu, waardoor u in meerdere opzichten een aantrekkelijkere werkgever wordt.

Bij iedere maatregel die u als werkgever treft, dient u in ieder geval te zorgen voor een degelijke juridische grondslag in het arbeidscontract, een addendum daarop of een bedrijfsovereenkomst. Ook als de tegemoetkoming kan worden gezien als onderdeel van de vergoeding kunnen conflicten ontstaan en dienen ook zaken zoals onderhoud, teruggave, verzekering, aansprakelijkheid, etc. duidelijk te worden geregeld. Hierbij zijn wij u graag behulpzaam.