De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Burgers, bouwers en bestuursorganen opgelet: zelfstandige gebruikswijziging aansluitend terrein mogelijk op grond van kruimellijst!

Burgers, bouwers en bestuursorganen opgelet: zelfstandige gebruikswijziging aansluitend terrein mogelijk op grond van kruimellijst!

De “kruimelgevallenregeling” of “kruimellijst” neergelegd in artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (“Bor”) is voer voor discussie en rechtspraak. In een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”) van 20 februari 2019 staat de gebruikswijziging uit artikel 4 lid 9 van bijlage II Bor centraal.
Leestijd 
Auteur artikel Jelmer Keur
Gepubliceerd25 februari 2019
Laatst gewijzigd25 februari 2019
 

De Afdeling laat zich met enige regelmaat uit over de toepassing van diverse onderdelen van de kruimellijst. Zo heeft de Afdeling eerder bijvoorbeeld de toepassing van de “tijdelijke kruimelvergunning” uit artikel 4 lid 11 van bijlage II Bor verduidelijkt (ECLI:NL:RVS:2017:2212, zie daarover een bijdrage van mij). Ook heeft de Afdeling zich eerder uitgesproken over de verhouding tussen artikel 4 lid 1 en artikel 4 lid 9 van bijlage II Bor (ECLI:NL:RVS:2017:744, zie daarover mijn bijdrage en ECLI:NL:RVS:2018:963, zie daarover een bijdrage van mijn kantoorgenoot Bart de Haan).

In de zaak van 20 februari 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:477) had de appellant een aanvraag ingediend om de tuin achter zijn hotel in gebruik te kunnen nemen als terras. Volgens het college en de rechtbank biedt het kruimelgeval uit artikel 4 lid 9 van Bijlage II Bor in dit geval geen uitkomst. De rechtbank oordeelt dat met het in gebruik nemen van de tuin als terras een nieuw gebruik van dat perceel wordt gerealiseerd dat strijdig is met het bestemmingsplan. Volgens de rechtbank volgt uit de nota van toelichting bij artikel 4 lid 9 van bijlage II Bor dat een nieuw gebruik op een bepaalde locatie niet onder de reikwijdte van dat artikel valt.

De Afdeling oordeelt anders. De Afdeling stelt vast dat uit de nota van toelichting bij artikel 4 lid 9 van bijlage II Bor blijkt dat niet alleen het desbetreffende bouwwerk onder de reikwijdte van dit artikel valt, maar ook het aansluitend terrein. Daarmee is in dit geval géén sprake van het realiseren van een nieuw gebruik op een bepaalde locatie. De Afdeling merkt daarbij nog op dat artikel 4 lid 9 van bijlage II Bor niet slechts van toepassing is op de wijziging van het gebruik van een aansluitend terrein als dit samengaat met een wijziging van het gebruik van het bouwwerk waar dat terrein op aansluit. Artikel 4 lid 9 van bijlage II Bor kan dus worden toegepast ten behoeve van de zelfstandige gebruikswijziging van een bij een bouwwerk aansluitend terrein, bijvoorbeeld als het gewenste gebruik van dat bouwwerk reeds is vergund.

Wilt u meer weten over het gebruik van planologische kruimelgevallen? Neem dan contact op met Jelmer Keur, sectie Overheid & Vastgoed.