1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Compensatiefonds transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid in aantocht! (1)

Compensatiefonds transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid in aantocht!

Bij beëindiging van een dienstverband door de werkgever heeft de werknemer in beginsel recht op een transitievergoeding. Dit is ook het geval indien de werkgever overgaat tot beëindiging van het dienstverband in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid. Voor de werkgever leidt dit tot onbillijke resultaten. Inmiddels is er een wetsvoorstel ingediend door minister Asscher om deze werkgevers te compenseren.Bij een langdurig zieke werknemer bestaat de mogelijkheid voor de werkgever om het di...
Leestijd 
Auteur artikel Annelinde Janssen
Gepubliceerd 18 november 2016
Laatst gewijzigd 13 februari 2019

Bij beëindiging van een dienstverband door de werkgever heeft de werknemer in beginsel recht op een transitievergoeding. Dit is ook het geval indien de werkgever overgaat tot beëindiging van het dienstverband in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid. Voor de werkgever leidt dit tot onbillijke resultaten. Inmiddels is er een wetsvoorstel ingediend door minister Asscher om deze werkgevers te compenseren.

Bij een langdurig zieke werknemer bestaat de mogelijkheid voor de werkgever om het dienstverband te beëindigen. Dit is het geval indien de werknemer langer dan twee jaar ziek is. Bij de beëindiging van het dienstverband is een transitievergoeding verschuldigd. Werkgevers worden belast met een transitievergoeding die zij moeten betalen voor een werknemer die al gedurende lange tijd geen werkzaamheden heeft verricht. Hierdoor lopen de kosten voor langdurig zieke werknemers hoog op. Naast het salaris, de kosten voor re-integratie van een werknemer en bijvoorbeeld kosten voor vervanging van de arbeidsongeschikte werknemer moet er ook nog een transitievergoeding worden betaald. Dit is onbillijk voor werkgevers.

De huidige praktijk

Uit de praktijk volgt dat werkgevers de arbeidsovereenkomst in geval van een langdurige arbeidsongeschikte werknemer niet beëindigen om zo onder de transitievergoeding uit te komen. De werkgever is na twee jaar ziekte niet meer verplicht het loon van werknemer door te betalen. Hierdoor ontstaat er een zogeheten ‘slapend dienstverband’. Dit betekent dat de arbeidsongeschikte werknemer nog wel in dienst is bij de werkgever, maar geen loon krijgt doorbetaald. De arbeidsovereenkomst is daarmee inhoudsloos geworden. Vervolgens loopt het dienstverband door tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is immers geen transitievergoeding verschuldigd. Op deze manier ontloopt de werkgever de transitievergoeding.

Minister Asscher kondigde al eerder aan maatregelen te willen nemen tegen bovenstaande praktijk. Zo werd reeds een compensatieregeling aangekondigd. Inmiddels heeft minister Asscher hiertoe een wetsvoorstel ingediend, waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Het wetsvoorstel ligt nu ter beoordeling van de Raad van State.

De toekomst?

In het wetsvoorstel wordt een regeling opgenomen waarin de werkgever wordt gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (hierna: Awf) voor de transitievergoeding van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Hierdoor kan de werkgever een beroep doen op het Awf indien hij wenst afscheid te nemen van een langdurig zieke werknemer, zonder dat deze kosten voor zijn rekening komen. Dit zal ertoe moeten leiden dat de ‘slapende dienstverbanden’ afnemen. Om deze compensatie te bekostigen wordt de uniforme Awf-premie verhoogd. Let wel: het recht op een transitievergoeding van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer vervalt niet, de vergoeding wordt enkel uit een ander potje betaald.

De tekst van het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State laten nog op zich wachten. Deze zullen openbaar worden bij indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. Eerder werd het voornemen al uitgesproken om het wetsvoorstel per 1 januari 2018 in werking te laten treden. Bij meer informatie over dit wetsvoorstel zullen wij u uiteraard informeren!