De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

 1. Home
 2. Kennis
 3. Artikelen
 4. Concept Regeerakkoord VVD-CDA 30 september 2010: arbeid en pensioen (1)

Concept Regeerakkoord VVD-CDA 30 september 2010: arbeid en pensioen

Het (voorgenomen) nieuwe kabinet van VVD en CDA heeft een aantal wijzigingen in petto op het terrein van arbeids- en pensioenrecht:  Het kabinet streeft naar een nieuw sociaal akkoord met werkgevers en werknemers over de maatregelen die nodig zijn om uit de crisis te komen. De lonen in de collectieve sector (exclusief zorg) worden in 2011 bevroren. Voor topinkomens in de collectieve sector wordt de hoogte van de ontslagvergoeding gemaximeerd op € 75.000,-. Bevordering dat werkgevers en werkne...
Leestijd 
Auteur artikel Henk Hoving
Gepubliceerd 06 oktober 2010
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Het (voorgenomen) nieuwe kabinet van VVD en CDA heeft een aantal wijzigingen in petto op het terrein van arbeids- en pensioenrecht:

 •  Het kabinet streeft naar een nieuw sociaal akkoord met werkgevers en werknemers over de maatregelen die nodig zijn om uit de crisis te komen.

 • De lonen in de collectieve sector (exclusief zorg) worden in 2011 bevroren.

 • Voor topinkomens in de collectieve sector wordt de hoogte van de ontslagvergoeding gemaximeerd op € 75.000,-.

 • Bevordering dat werkgevers en werknemers afspraken maken over scholing en langdurige inzetbaarheid. Hierdoor neemt de werkzekerheid van werknemers op een dynamische arbeidsmarkt toe.

 • Zzp’ers krijgen een reële kans op overheidsopdrachten. Er komt een eenduidige definitie van zzp’er in alle wetgeving.

 • Het ambtenarenrecht wordt gelijk getrokken met het arbeidsrecht. Voor de overgang van werk naar werk voor ambtenaren moeten dezelfde voorwaarden gelden als voor werknemers in de private sector.

 • De AOW-leeftijd wordt ingaande 2020 verhoogd naar 66 jaar.

 • Op den duur wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

 • De fiscale bijdrage aan de pensioenopbouw via het zgn. Witteveen-kader wordt in 2013 beperkt in verband met de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd.

 • Alleen cao’s die aandacht besteden aan een leeftijdsbewust personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid (scholing) zullen in de toekomst algemeen verbindend verklaard worden.

 • Premiekorting voor werkgevers die oudere werklozen in dienst nemen en ouderen in dienst houden, worden gehandhaafd.

 • Voor een robuust en toekomstbestendig pensioenstelsel zijn meer deskundigheid, versterking van intern toezicht, transparantie in beleggingen en pensioenopbouw noodzakelijk.

 • Vrijwillig langer doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd blijft aantrekkelijk.

 • De levensloopregeling en het spaarloon worden geïntegreerd tot een vitaliteitsregeling. Deze beoogt te ondersteunen in zorgtaken, het volgen van scholing, het opzetten van een eigen bedrijf, demotie of deeltijdpensioen. De vitaliteitsregeling kan niet worden gebruikt om vervroegd uittreden mogelijk te maken. Dit is thans wel mogelijk via de levensloopregeling.

 • Belemmeringen voor thuis- en telewerken worden tegengegaan. Stringente Arboregels met betrekking tot thuiswerkplekken worden opgeheven. Hierdoor worden ouders geholpen om werk met zorgtaken te combineren.

 • Vrijstelling van sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders met kinderen tot 5 jaar wordt beperkt. De uitzonderingsgrond in de WWB voor alleenstaande ouders wordt hersteld en de vrijlating voor het werken in deeltijd voor deze ouders wordt verruimd naar € 120,-.


 Voor de volledige tekst van het conceptregeerakkoord wordt verwezen naar de website: www.kabinetsformatie2010.nl