Zoeken
  1. De juridische bescherming van characters

De juridische bescherming van characters

Zijn figuren als Kabouter Plop en Piet Piraat en hun vrienden te beschermen? Zo ja, waarom? En hoe ver strekt hun bescherming? Bekende figuren komen auteursrechtelijk en merkrechtelijk tot leven in een zeer recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam.De juridisch relevante elementen van characters Kabouter Plop en Piet Piraat en hun vrienden worden in de uitspraak uitgebreid beschreven. Het gaat om de volgende aspecten: naam, gezicht, kleding, haardracht, etc. Het verhalende karakter wordt o...
Artikel | 06 juni 2014 | Joost Becker
Zijn figuren als Kabouter Plop en Piet Piraat en hun vrienden te beschermen? Zo ja, waarom? En hoe ver strekt hun bescherming? Bekende figuren komen auteursrechtelijk en merkrechtelijk tot leven in een zeer recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam.

De juridisch relevante elementen van characters Kabouter Plop en Piet Piraat en hun vrienden worden in de uitspraak uitgebreid beschreven. Het gaat om de volgende aspecten: naam, gezicht, kleding, haardracht, etc. Het verhalende karakter wordt ook als onderscheidend element aangehaald. Daarnaast zijn er voor de figuren verschillende merkregistraties verricht, onder meer van de naam KABOUTER PLOP en PIET PIRAAT.

Ten eerste verleent de rechtbank auteursrechtelijke bescherming aan de personages, met de volgende motivering:
"Hun personages worden gevormd door een vaste combinatie van een groot aantal kenmerken. Behalve hun namen en die van hun vrienden zijn dat hun stem- en taalgebruik, hun haardracht, gezichtsbeharing, kleding, hooddeksel, brildracht, neus, lichaamshouding alsmede hun manier van optreden. Hun personages worden mede bepaald door de thematiek van hun belevenissen en avonturen, die zijn afgestemd op de belevingswereld van kleine kinderen."

De personages Kabouter Plop en zijn vrienden en Piet Piraat en zijn vrienden genieten dus auteursrechtelijke bescherming. Hun bescherming strekt zo ver dat zij, in dit geval, ook kunnen met succes kunnen optreden tegen 'Vrolijke kabouters' en 'Pret Piraat', omdat de "totaalindrukken" van die characters te weinig verschillen.

Daarnaast wordt inbreuk op het merk PIET PIRAAT aangenomen door gebruik van de naam Pret Piraat, mede gezien het feit dat het relevante publiek (jonge kinderen) niet zeer oplettend zullen zijn bij het onderscheid tussen beide merken. Het merk dat voor Pret Piraat was geregistreerd door de gedaagde partij wordt tevens nietig verklaard.

Deze uitspraak laat zien dat characters zeer goed beschermd kunnen worden door het intellectueel eigendomsrecht, mits zij oorspronkelijk genoeg zijn en hun namen als merk zijn geregistreerd.

Joost Becker, advocaat auteursrecht