De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

 1. Home
 2. Kennis
 3. Artikelen
 4. De NOW-regeling is vandaag bekend gemaakt!

De NOW-regeling is vandaag bekendgemaakt!

Vanmorgen heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens een persconferentie de belangrijkste voorwaarden voor toepassing van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) toegelicht.
Leestijd 
Auteur artikel Maaike de Jonge
Gepubliceerd 31 maart 2020
Laatst gewijzigd 11 april 2020
 

Vanmorgen heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens een persconferentie de belangrijkste voorwaarden voor toepassing van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) toegelicht. De voorwaarden van deze NOW-regeling zijn vandaag gepubliceerd. Zowel uit de persconferentie als de gepubliceerde voorwaarden blijkt duidelijk dat het hier om een verstrekkende noodmaatregel gaat, waar naar verwachting zeer veel bedrijven een beroep op zullen en kunnen doen.

De NOW-regeling biedt iedere ondernemer die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies lijdt, de mogelijkheid om vanaf 1 maart 2020 gedurende drie maanden een tegemoetkoming te ontvangen van maximaal 90 procent van de loonsom, naar rato van de omzetdaling.

Vooruitlopend op de publicatie van een nieuw stroomschema en een uitgebreider artikel later deze week, treft u hier alvast een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen aan die in de regeling aan de orde komen;

 • Naar verwachting is het vanaf 6 april 2020 mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen bij het UWV. De aanvraag kan worden ingediend tot 31 mei 2020.
 • De hoogte van de subsidieverlening wordt berekend aan de hand van de formule: percentage van de verwachte omzetdaling (A) x de loonsom (B) x 3 x 1,3 x 0,9. Werkgevers ontvangen een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom over de periode 1 maart 2020 tot 31 mei 2020, waarbij ook de loonkosten van flexwerkers worden vergoed.
 • Ook de pensioenkosten en het vakantiegeld worden meegenomen in de tegemoetkoming.
 • Het in aanmerking te nemen loon ten behoeve van de loonsom van de werknemers waarvoor de werkgever het loon heeft betaald (factor B) mag niet meer bedragen dan € 9.538,-- bruto per werknemer per maand.
 • De omzetdaling wordt op concernniveau berekend.
 • Voor de berekening van de omzetdaling geldt een refertebedrag van 25% van de jaaromzet over het jaar 2019.
 • Werkgevers worden in de gelegenheid gesteld om bij de subsidieaanvraag de omzetdaling te berekenen over de meetperiode vanaf 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. Daarbij is van belang dat het gaat om een meetperiode van drie aaneengesloten maanden. De tegemoetkoming in de loonkosten blijft van toepassing op de periode 1 maart tot 31 mei 2020.
 • Werkgevers mogen gedurende de periode waarover zij een subsidie ontvangen, geen ontslagaanvragen op grond van bedrijfseconomische redenen indienen bij het UWV;
 • Het UWV verstrekt binnen 2 tot 3 weken een voorschot van 80% op de verwachte tegemoetkoming, waarbij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming achteraf plaatsvindt.

De volledige tekst van de NOW-regeling vindt u hier.

Houd onze kennispagina in de gaten om volledig op de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen. In de volgende blog zullen we concreter ingaan op de omzeteis, hoe om te gaan met bedrijven die in korte tijd snel zijn gegroeid, wat nu als er wel omzet wordt behaald maar de facturen uiteindelijk niet betaald worden, etc.