De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. De serie Eigenrisicodrager voor de WIA (deel 1)

De serie Eigenrisicodrager voor de WIA (deel 1)

Het aantal werkgevers dat kiest voor het eigenrisicodragerschap voor de WIA neemt in vogelvlucht toe. Meer dan één op de zes werkgevers in Nederland is inmiddels uit het publieke bestel getreden en eigenrisicodrager geworden. Hoewel steeds meer werkgevers voor het eigenrisicodragerschap kiezen, zijn ze niet allemaal goed bekend met de verplichtingen en mogelijkheden die hieruit voortvloeien. Dat is jammer want een actieve houding van de eigenrisicodrager kan veel opleveren.In een serie van 6...
Leestijd 
Auteur artikel Buby den Heeten
Gepubliceerd 15 september 2017
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Het aantal werkgevers dat kiest voor het eigenrisicodragerschap voor de WIA neemt in vogelvlucht toe. Meer dan één op de zes werkgevers in Nederland is inmiddels uit het publieke bestel getreden en eigenrisicodrager geworden. Hoewel steeds meer werkgevers voor het eigenrisicodragerschap kiezen, zijn ze niet allemaal goed bekend met de verplichtingen en mogelijkheden die hieruit voortvloeien. Dat is jammer want een actieve houding van de eigenrisicodrager kan veel opleveren.

In een serie van 6 blogs belichten wij allerlei aspecten die met het eigenrisicodragerschap samenhangen. In deze eerste aflevering blikken we terug op de totstandkoming van de WIA.

Deel 1 De WIA in historisch perspectief


Al vroeg in de jaren negentig van de vorige eeuw werd duidelijk dat de toenmalige uitkering voor arbeidsongeschikte werknemers, de WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering), op termijn onbetaalbaar zou gaan worden. Enerzijds had dit te maken met de opzet en systematiek van de wet, anderzijds omdat de WAO massaal gebruikt werd als alternatieve ontslagroute voor oudere werknemers.

Uitkeringspiek in 2003


In 2003 bereikt het aantal uitkeringsgerechtigden in de WAO een absoluut hoogtepunt met maar liefst 787.000 verstrekte WAO-uitkeringen. Daarnaast was er ook nog sprake van 57.000 zelfstandigen met een (inmiddels ook afgeschafte) WAZ-uitkering (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen) en 138.000 jongeren met een WAJONG-uitkering (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten).

De WAO, die in 1966 in werking was getreden, is in de periode van 1990 tot 2004 dan ook een aantal keren aangepast en werd eind 2005 opgevolgd door de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). De WIA bracht een grote systeemwijziging met zich. Waar de WAO draaide om de beperkingen van de werknemer, kijkt de WIA, zoals de naam van de wet al in zich draagt, waar de werknemer nog wel toe in staat is.

De ommekeer


Na de invoering van de WIA is het aantal WAO-uitkeringen logischerwijs afgenomen. Uit de onderstaande tabel (Bron: www.cbs.nl) blijkt echter dat de afname van het aantal WAO-uitkeringen (de lichtblauwe lijn) al eerder werd ingezet.


Dit effect is deels te verklaren door strengere herkeuringen maar vooral door de invoering van de Wet verbetering Poortwachter in 2002. Deze laatste wet gaf werkgevers een grotere verantwoordelijkheid om werknemers snel te laten terugkeren in het arbeidsproces.

Als u als werkgever eigenrisicodrager bent, of overweegt om de overstap van het publieke bestel naar het private bestel te maken, is het juist acteren in de poortwachtersfase van zeer groot belang om op termijn de kosten van het eigenrisicodragerschap te beperken. Dirkzwager heeft alle expertise in huis om u daarbij te begeleiden en denkt graag met u mee. Daarnaast heeft Dirkzwager een “ontzorg-pakket” voor eigenrisicodragers ontwikkeld.

Meer weten?
Neem contact op met Buby den Heeten voor informatie.
E-mail: denheeten@dirkzwager.nl, telefoon: 026 353 84 86.