De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. De serie Eigenrisicodrager voor de WIA (deel 2)

De serie Eigenrisicodrager voor de WIA (deel 2)

In een serie blogs belichten wij allerlei aspecten die met het eigenrisicodragerschap samenhangen. In de vorige blog over het eigenrisicodragerschap voor de WIA heeft u in vogelvlucht de ontstaansgeschiedenis van de WIA kunnen lezen. In deze tweede blog kijken we naar de ontwikkelingen in de komende jaren en de gevolgen die dat heeft voor eigenrisicodragers.Deel 2 Wat gebeurt er de komende jaren?Uit de onderstaande tabel (Bron: www.cbs.nl) blijkt dat het totaal aantal arbeidsongeschiktheidsui...
Leestijd 
Auteur artikel Buby den Heeten
Gepubliceerd22 september 2017
Laatst gewijzigd16 april 2018
 
In een serie blogs belichten wij allerlei aspecten die met het eigenrisicodragerschap samenhangen. In de vorige blog over het eigenrisicodragerschap voor de WIA heeft u in vogelvlucht de ontstaansgeschiedenis van de WIA kunnen lezen. In deze tweede blog kijken we naar de ontwikkelingen in de komende jaren en de gevolgen die dat heeft voor eigenrisicodragers.

Deel 2 Wat gebeurt er de komende jaren?


Uit de onderstaande tabel (Bron: www.cbs.nl) blijkt dat het totaal aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen de afgelopen 6 jaar nagenoeg stabiel is gebleven.


Het aantal (oude) WAO-uitkeringen neemt gestaag af en bedroeg in 2016 nog 307.000, tegen 787.000 in 2003. Het aantal WIA-uitkeringen is inmiddels opgelopen tot 243.000 en het aantal WAJONG-uitkeringen is opgelopen naar 246.000. Het totale aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (inclusief WAZ en WAJONG) is sinds 2003 echter met 17,5% afgenomen. Gecorrigeerd naar de groei van de beroepsbevolking is er zelfs sprake van een afname van 25%!
Het aantal WIA-uitkeringen neemt nog steeds toe en naar verwachting zal het aantal WIA-uitkeringen de komende 7 jaren nog fors doorgroeien naar ruim 500.000, waarna het aantal zal stabiliseren. Het aantal WAO-uitkeringen zal steeds verder afnemen. Voor de gemiddelde eigenrisicodrager betekent dit een verdubbeling van het aantal uitkeringsgerechtigden, hetgeen uiteraard consequenties heeft voor de kosten van het eigenrisicodragerschap.

IVA of WGA?


De verdeling tussen het aantal WGA-uitkeringen (voor gedeeltelijk of tijdelijk geheel arbeidsongeschikten) en het aantal IVA-uitkeringen (voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten) is ongeveer 67% vs. 33%. Omdat de IVA-uitkering niet ten laste komt van de eigenrisicodrager, is het voor eigenrisicodragers goed om bij twijfelgevallen bezwaar te maken tegen een WGA-beschikking. Op termijn kan één geslaagde procedure een zeer fors gunstig effect hebben op de te betalen verzekeringspremie. Dit is natuurlijk het sluitstuk van de poortwachtersperiode. Door snel en adequaat beleid in de eerste weken van arbeidsongeschiktheid en een goede afweging na afloop van het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid, kan onnodige instroom in de WIA voorkomen worden en dat is goed voor de medewerker en de werkgever.

Dirkzwager helpt u graag bij het opstellen en uitvoeren van beleid om de instroom in de WGA zo veel als mogelijk te voorkomen. Daarnaast heeft Dirkzwager een “ontzorg-pakket” voor eigenrisicodragers ontwikkeld. Meer weten? Neem contact op met Buby den Heeten voor informatie. E-mail: denheeten@dirkzwager.nl, telefoon: 026 353 84 86.