De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. De serie Eigenrisicodrager voor de WIA (deel 5)

De serie Eigenrisicodrager voor de WIA (deel 5)

In een serie blogs belichten wij allerlei aspecten die met het eigenrisicodragerschap samenhangen. In de vorige blog is aandacht besteed aan de verplichtingen die (ex-)werknemers in het kader van de WIA jegens u als eigenrisicodrager hebben. Maar wist u dat u als eigenrisicodrager bij de uitvoering van de WIA heeft te gelden als bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)?In deze blog gaan we in op de eigenrisicodrager als bestuursorgaan. Wat betekent dit voor u?Deel 5 De...
Leestijd 
Auteur artikel Cas Jacobs
Gepubliceerd 13 oktober 2017
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
In een serie blogs belichten wij allerlei aspecten die met het eigenrisicodragerschap samenhangen. In de vorige blog is aandacht besteed aan de verplichtingen die (ex-)werknemers in het kader van de WIA jegens u als eigenrisicodrager hebben. Maar wist u dat u als eigenrisicodrager bij de uitvoering van de WIA heeft te gelden als bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)?
In deze blog gaan we in op de eigenrisicodrager als bestuursorgaan. Wat betekent dit voor u?

Deel 5 De eigenrisicodrager als bestuursorgaan


De wetgever heeft een gelijke rechtsbescherming voor alle WGA-gerechtigden nagestreefd. Voor uw (ex-)werknemers met een WGA-uitkering mag het dus geen verschil maken of u publiek verzekerd bent en het UWV de WIA uitvoert, of dat u eigenrisicodrager bent en zelf de WIA uitvoert.
Als eigenrisicodrager ontkomt u er niet aan beslissingen te nemen gericht op het behoud, herstel of bevordering van de mogelijkheid van uw (ex-)werknemer tot het verrichten van arbeid, zoals omschreven in artikel 42 WIA. Daarin ligt immers uw taak als eigenrisicodrager. Dergelijke beslissingen zullen in de regel kwalificeren als een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb.

En dat heeft verschillende consequenties: het besluit zal moeten voldoen aan de formele eisen die daaraan in de Awb worden gesteld. Zo zullen uw besluiten zorgvuldig moeten worden voorbereid en na een redelijke belangenafweging tot stand zijn gekomen. Ook moeten deze besluiten op schrift worden gesteld en worden voorzien van een deugdelijke motivering. Gelijke gevallen zullen daarbij op een gelijke wijze moeten worden behandeld. Als bestuursorgaan bent u immers gebonden aan het gelijkheidsbeginsel.

Het voorgaande impliceert ook dat zowel tegen besluiten van het UWV als tegen besluiten van u als eigenrisicodrager in het kader van de re-integratietaak, bezwaar moet kunnen worden gemaakt en vervolgens beroep moet kunnen worden ingesteld bij de (afdeling bestuursrecht van de) rechtbank. Dit betekent in dat u een bezwaarprocedure zult moeten inrichten die voldoet aan eisen die de Awb daaraan stelt en u tevens zult moeten zorgdragen voor een bezwaarcommissie, ter beoordeling van het bezwaar.
In de praktijk merken we dat veel ondernemers zich van deze verplichtingen niet altijd goed bewust zijn. Mede daarom heeft Dirkzwager een “ontzorg-pakket” voor eigenrisicodragers ontwikkeld.

Meer weten?
Neem contact op met Cas Jacobs voor informatie.
E-mail: jacobs@dirkzwager.nl, telefoon: 026 353 83 03.