1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. De Vitaliteitsregeling

De Vitaliteitsregeling

Het kabinet wil dat mensen langer doorwerken. Om dit te stimuleren zal per 1 januari 2013 de Vitaliteitsregeling ingevoerd worden.Alhoewel de regeling nog verder uitgewerkt moet worden, zullen werkgevers worden beloond (de zogenaamde mobiliteitsbonus) voor het in dienst nemen van oudere werknemers (55+)  en medewerkers krijgen een doorwerkbonus in geval wordt besloten om na het bereiken van de 61-jarige leeftijd door te werken.Daarnaast bevat de Viltaliteitsregeling (aanvullende) mogelijkhede...
Leestijd 
Auteur artikel Geeke Hissink (uit dienst)
Gepubliceerd 05 januari 2012
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Het kabinet wil dat mensen langer doorwerken. Om dit te stimuleren zal per 1 januari 2013 de Vitaliteitsregeling ingevoerd worden.

Alhoewel de regeling nog verder uitgewerkt moet worden, zullen werkgevers worden beloond (de zogenaamde mobiliteitsbonus) voor het in dienst nemen van oudere werknemers (55+)  en medewerkers krijgen een doorwerkbonus in geval wordt besloten om na het bereiken van de 61-jarige leeftijd door te werken.

Daarnaast bevat de Viltaliteitsregeling (aanvullende) mogelijkheden voor opleiding en scholing en wil men een zogenaamd “van-werk-naar-werk-budget” in het leven roepen. Medewerkers die met ontslag worden bedreigd kunnen dit budget inzetten om de overgang naar een nieuwe baan te versoepelen.

Tot slot komt er een nieuwe spaarregeling. Ook dit tegoed kan gebruikt worden om een periode van werkloosheid te overbruggen. Het kabinet acht het, zoals gezegd, niet wenselijk dat mensen ‘sparen’ om eerder te kunnen stoppen met werken (met vroegpensioen te gaan). De huidige levensloopregeling is daarom met ingang van 1 januari jl. afgeschaft. Behalve ingeval je op 31 december 2011 een saldo van € 3.000,-- euro of meer je levenslooprekening had, blijft de regeling behouden en kun je ook blijven storten. Ook het doel waarvoor wordt gespaard blijft ongemoeid. Wel wordt de levensloopkorting vanaf 1 januari 2012 afgeschaft.