1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. De WAB Dicht Door!

De WAB Dicht Door!

- Dichter bij de WAB: WAB dichterbij? -
Leestijd 
Auteur artikel Frédérique Hoppers
Gepubliceerd 31 januari 2019
Laatst gewijzigd 31 januari 2019

Ziet de WAB het levenslicht

op de dag van het gedicht?

 

Gaat dit “Koolmeesje” vliegen is vandaag,

de grote vraag.

 

Of het plan de Tweede Kamer kan bekoren,

is iets dat u pas na 11’ven zult gaan horen.

 

Intussen delen wij u mede,

gepast - op rijm - de tussenstand van heden.

 

Zoals ook al te lezen in de krant,

Is het voorstel tot verruiming van de proeftijd nog vóór de plenaire vergadering gestrand.

 

Echter, nog genoeg andere onderwerpen voor vergadering vatbaar

Te veel onduidelijkheden in de WAB, is een vooraf veelgehoord bezwaar.

 

Hoe zit het met ontslag?

Vliegt een werknemer er makkelijk uit, van de een op de andere dag?

 

Daar hoeven we volgens Koolmees niet voor te vrezen.

Nog steeds geldt de eis van een voldragen ontslaggrond, zo valt uit de WAB te lezen.

 

En moet de werkgever dat met veel extra centen bekopen?

Of weet hij een dure afkoopsom eenvoudig te ontlopen?

 

Koolmees wil rechters iets meer ruimte bieden tot ontbinding over te gaan.

Maar attendeert werkgevers er wel op dat dit hen duurder kan komen te staan.

 

De extra transitievergoeding laat de eventuele billijke vergoeding namelijk onverlet.

En bij een onterecht ontslagverzoek, komt de rechter sowieso in verzet.

 

VVD juicht de WAB in ieder geval toe.

Ondernemers zijn de WWZ aardig moe. 

 

Meer ontslagmogelijkheden voor de ondernemer, daar kan VVD moeilijk op tegen zijn.

Zelfs al doet dat in de portemonnee net iets meer pijn

 

50PLUS heeft daarentegen wel de nodige bezwaren.

Een lagere vergoeding en makkelijker ontslag zorgen voor nog meer grijze haren.

 

50PLUS zet daarom graag de verdubbelaar in.

Maar in die suggestie heeft Koolmees getuige zijn reactie geen zin.

 

D66 heeft oog voor de kopschuwheid van werkgevers om ontbinding te vragen

Terwijl werkgever en werknemer onderwijl in een procedure steen en been over elkaar klagen.

 

D66 is dan ook verheugd de cumulatiegrond in de WAB terug te lezen.

Waardoor werkgevers minder voor een geweigerde ontbinding hoeven te vrezen.

 

Al met al kunnen veel meningsverschillen in de Kamer worden bespeurd;

Hoewel payrollmaatregelen uit de WAB door alle partijen lijken te worden goedgekeurd.

 

Het voorkomen van concurrentievoordeel voor de payrollwerkgever moet aan banden worden gelegd.

Maar daarmee is nog niet een exact gelijke pensioenregeling als die bij de opdrachtgever toegezegd.

 

Ook voor de WW-premiedifferentiatie tussen flex en vast is er draagvlak

Zij het met uitzonderingen, voor jongeren met een bijbaan en in een seizoensgebonden bedrijfstak.

 

Koolmees is bereid uitzondering te creëren voor jongeren met bijbaan

Een vrijstelling van hogere WW-premie kan straks dus alsnog als optie bestaan.

 

Maar hoe zit het dan met de seizoensarbeid waar het ook lastig is om vaste contracten aan te gaan?

“De vervuiler betaalt”, hij is daarom niet voornemens om een uitzondering te maken voor een seizoensbaan.

 

Over een ander onderwerp lijken alle partijen het met elkaar eens te zijn:

het dossier ZZP bezorgt inmiddels aardig wat hoofdpijn.

 

Koolmees deelt die zorgen, en stipt in dit verband de toenemende platformisering aan.

Op termijn zal het kabinet daarom voor een meer fundamentele aanpassing van het arbeidsrecht moeten gaan.

 

Dus heel wat zorgen,

Over de arbeidsmarkt van morgen.

 

Al met al zal de WAB waarschijnlijk geen hamerstuk worden,

Daarvoor liggen er getuige de plenaire vergadering nog te veel horden.

 

De WAB dendert dus vooralsnog door, hoewel niet al te rap.

Wij zijn na vandaag in ieder geval aardig van de WAB!