1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. De WAB haalt de eindstreep!

De WAB haalt de eindstreep!

De afgelopen periode hebben wij u bericht over het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en de belangrijkste wijzigingen. Wij kunnen u nu berichten dat de WAB door de Eerste Kamer is gedenderd en de eindstreep heeft gehaald!
Leestijd 
Auteur artikel Jaleesa van den Hof
Gepubliceerd 29 mei 2019
Laatst gewijzigd 29 mei 2019

De afgelopen periode hebben wij u bericht over het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en de belangrijkste wijzigingen. Wij kunnen u nu berichten dat de WAB door de Eerste Kamer is gedenderd en de eindstreep heeft gehaald! Gister, 28 mei 2019, heeft namelijk de meerderheid van de Eerste Kamer vóór de WAB gestemd en is de wet aangenomen. De WAB zal (met uitzondering van de adequate pensioenregeling voor payrollers) naar verwachting per 1 januari 2020 in werking treden.

Stemming
Voor minister Koolmees was gister het moment van de waarheid aangebroken: de stemming in de Eerste Kamer over de WAB. Uit de plenaire behandeling van de WAB een week eerder kon al worden afgeleid dat de minister een meerderheid van de fracties had overtuigd van de WAB, maar gister was het officiële stemmoment.

Naar verwachting werd de WAB gister met een meerderheid aangenomen. De fracties CDA, VVD, D66, SGP, OSF, Fractie-Duthler en de ChristenUnie hebben voor de WAB gestemd, dit was voldoende voor een meerderheid. De Kamerleden spraken tijdens de stemming onder meer hun lof uit over het “spoorboekje” dat minister Koolmees vrijdag 24 mei 2019 presenteerde aan de Eerste Kamer.

De Eerste Kamerleden hebben ook ingestemd met een tweetal moties zoals ingediend tijdens de plenaire behandeling:

  • De motie-Schalk waarbij het niet mogelijk is een gedeeltelijk gewetensbezwaar te hebben en deze ontslaggrond uit te sluiten van de cumulatiegrond.
  • De motie-Van de Ven (VVD) Oomen-Ruiten (CDA) c.s. dat voor de zomer van 2019 een nadere uitwerking van voorstellen voor een ZZP-beleid met adequate bescherming voor de onderkant van de arbeidsmarkt moet komen. 

Minister Koolmees zal ongetwijfeld opgelucht hebben ademgehaald. Het werk van minister Koolmees om de arbeidsmarkt klaar te maken voor de toekomst zit er echter nog niet op. Op korter termijn volgen de bevindingen van de Commissie Borstlap (evaluatie van de WWZ) en volgen er maatregelen in ZZP-beleid en de loonbetaling tijdens ziekte. 

Conclusie
Minister Koolmees zal ongetwijfeld opgelucht hebben ademgehaald. Het werk van minister Koolmees om de arbeidsmarkt klaar te maken voor de toekomst zit er echter nog niet op. Op korte termijn volgen de bevindingen van de Commissie Borstlap (evaluatie van de WWZ) en volgen er maatregelen in ZZP-beleid en de loonbetaling tijdens ziekte. 

Bent u benieuwd welke gevolgen de WAB voor uw onderneming heeft? Neem dan contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten op telefoonnummer 024 – 381 31 23. Houd daarnaast onze kennisportal in de gaten, hierop zal binnenkort een E-book met daarin alle ins en outs over de WAB verschijnen.