1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Deel 4 uit de serie ‘het Medisch Specialistisch Bedrijf als werkgever’

Deel 4 uit de serie ‘het Medisch Specialistisch Bedrijf als werkgever’

Wat houdt de aanzegverplichting van het Medisch Specialistisch Bedrijf in?Met de komst van het MSB werd menig MSB-bestuurder geconfronteerd met een tot dusverre onbekende rol; die van werkgever. Waar vroeger alle zorgen en dilemma’s rond het werkgeverschap veelal werden ondervangen door het ziekenhuis, is het MSB nu zelf ten volle verantwoordelijk voor deze vaak lastige materie.In een serie artikelen belichten wij allerlei aspecten die met deze werkgeversrol samenhangen. In de vorige afleveri...
Leestijd 
Auteur artikel Anique Sauvé
Gepubliceerd 14 juli 2016
Laatst gewijzigd 16 april 2018

Wat houdt de aanzegverplichting van het Medisch Specialistisch Bedrijf in?


Met de komst van het MSB werd menig MSB-bestuurder geconfronteerd met een tot dusverre onbekende rol; die van werkgever. Waar vroeger alle zorgen en dilemma’s rond het werkgeverschap veelal werden ondervangen door het ziekenhuis, is het MSB nu zelf ten volle verantwoordelijk voor deze vaak lastige materie.


In een serie artikelen belichten wij allerlei aspecten die met deze werkgeversrol samenhangen. In de vorige aflevering schreven wij over het aantal tijdelijke contracten dat het MSB kan aangaan en met welke aspecten rekening moet worden gehouden. In dat kader verdient ook de aanzegverplichting aandacht. Bij het aangaan van tijdelijke contracten wordt het MSB hiermee namelijk geconfronteerd.


Aanzegverplichting


De aanzegverplichting is op 1 januari 2015 geïntroduceerd en houdt in dat iedere werkgever uiterlijk één maand voor afloop van het tijdelijke contract schriftelijk aan zijn medewerker moet laten weten of hij het contract al dan niet voortzet en zo ja, onder welke voorwaarden.


Dit betekent dat het MSB zijn medewerkers niet alleen tijdig moet informeren indien het contract niet wordt voortgezet, maar ook indien het contract wèl wordt voortgezet. In dat laatste geval moet het MSB ook vermelden welke arbeidsvoorwaarden zullen gaan gelden.


Indien de einddatum van het contract niet op een kalenderdatum is gesteld maar bijvoorbeeld gekoppeld is aan de duur van een opleiding, geldt de aanzegverplichting niet.


Te laat


Bent u te laat met melden, dan kan uw medewerker aanspraak maken op een vergoeding. Deze vergoeding is gelijk aan zijn bruto loon over de periode dat de verplichting te laat is nagekomen. Bent u bijvoorbeeld 10 dagen te laat met aanzeggen, dan bedraagt de vergoeding het bruto loon van uw medewerker over 10 dagen.


Deze vergoeding moet uw medewerker overigens uiterlijk binnen twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst in rechte opeisen. Laat hij dat na, dan komt de aanzegvergoeding te vervallen.


Tip


Indien uw medewerker betwist dat u het niet verlengen van zijn contract tijdig hebt aangezegd, ligt de bewijslast ter zake bij u als werkgever. Het is daarom verstandig uw aanzegbrief aangetekend te versturen of de brief persoonlijk aan uw medewerker te overhandigen en hem daarbij te laten tekenen voor ontvangst.