Zoeken
  1. Derde Voortgangsrapportage Wet DBA komt eraan..

Derde Voortgangsrapportage Wet DBA komt eraan..

Staatssecretaris Wiebes heeft per brief van 13 april jl. aan de Tweede Kamer laten weten dat de Derde Voortgangsrapportage inzake de Wet DBA er zeer binnenkort aan komt. Volgens Wiebes zal deze rapportage nog in deze maand (april) worden toegezonden. Aan de herijking van de criteria “vrije vervanging” en “gezagsverhouding” wordt door een ambtelijke werkgroep nog hard gewerkt, maar ook de resultaten van dit onderzoek zal naar inschatting van Wiebes op korte termijn aan de formateur worden aang...
Auteur artikelRenate Peijs-Schoester (uit dienst)
Gepubliceerd20 april 2017
Laatst gewijzigd20 april 2017
Leestijd 

Staatssecretaris Wiebes heeft per brief van 13 april jl. aan de Tweede Kamer laten weten dat de Derde Voortgangsrapportage inzake de Wet DBA er zeer binnenkort aan komt. Volgens Wiebes zal deze rapportage nog in deze maand (april) worden toegezonden. Aan de herijking van de criteria “vrije vervanging” en “gezagsverhouding” wordt door een ambtelijke werkgroep nog hard gewerkt, maar ook de resultaten van dit onderzoek zal naar inschatting van Wiebes op korte termijn aan de formateur worden aangeboden. De bedoeling is dat deze resultaten dan kunnen worden gebruikt in de formatieonderhandeling. Tevens zal het rapport worden toegezonden aan de Tweede Kamer.


We zijn benieuwd, met name naar de uitkomsten van de herijking van de begrippen vrije vervanging en gezagsverhouding. Gaat dit nu echt tot een wezenlijk nieuwe definitie van de arbeidsovereenkomst leiden? We houden u op de hoogte.