De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Derde Voortgangsrapportage Wet DBA

Derde Voortgangsrapportage Wet DBA

Staatssecretaris Wiebes is zijn toezegging dat hij in april 2017 de Tweede Kamer een Derde Voortgangsrapportage over de Wet DBA zal toezenden, nagekomen. Echter, de Derde Voortgangsrapportage bevat inhoudelijk weinig nieuws. In het bijzonder ten aanzien van de herijking van de criteria “vrije vervanging” en “gezagsverhouding” wordt nog enkele inhoudelijke mededeling gedaan, behalve dat de ambtelijke werkgroep momenteel aan de verkenning werkt. Zoals ook reeds in de Kamerbrief van 13 april jl....
Auteur artikel Renate Peijs-Schoester (uit dienst)
Gepubliceerd 24 april 2017
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Leestijd 

Staatssecretaris Wiebes is zijn toezegging dat hij in april 2017 de Tweede Kamer een Derde Voortgangsrapportage over de Wet DBA zal toezenden, nagekomen. Echter, de Derde Voortgangsrapportage bevat inhoudelijk weinig nieuws. In het bijzonder ten aanzien van de herijking van de criteria “vrije vervanging” en “gezagsverhouding” wordt nog enkele inhoudelijke mededeling gedaan, behalve dat de ambtelijke werkgroep momenteel aan de verkenning werkt. Zoals ook reeds in de Kamerbrief van 13 april jl. werd vermeld, is de inschatting dat het rapport van de ambtelijke werkgroep op korte termijn aan de informateur zal worden aangeboden, zodat dit gebruikt kan worden voor de formatieonderhandelingen. Het rapport zal dan ook aan de Tweede Kamer worden toegezonden en daarmee dus openbaar worden.


Een kort overzicht van een aantal punten uit de Derde Voortgangsrapportage:  • Het streven is om voor het zomerreces helderheid te geven over het verdere traject van de Wet DBA, inclusief de gevolgen voor de opschorting van de handhaving. Daarbij wordt op het einde wel opgemerkt dat het vervolg in het DBA-dossier uiteraard afhankelijk is van de keuzes die een nieuw kabinet maakt;

  • Ondanks opschorting van de handhaving blijft het mogelijk om, als zijnde ‘service’, modelovereenkomsten ter beoordeling aan de Belastingdienst voor te leggen;

  • De handhaving bij ‘kwaadwillenden’ loopt. De Belastingdienst heeft inmiddels tien opdrachtgevers in het vizier en voert thans een feitenonderzoek uit;

  • De Belastingdienst doet via btw-aangiften onderzoek naar omzetcijfers om te bezien of de beelden inzake (afname van) het aantal opdrachten van zzp’ers juist is. Bij dit onderzoek zijn wel een aantal kanttekeningen te plaatsten, maar de cijfers over 2011 tot en met 2016 tonen een toename van de omzet van de geselecteerde groep zzp’ers.


Zoals genoemd, is de inhoud van de Derde Voortgangsrapportage niet heel spannend. Alle ogen zijn nu gericht op het aangekondigde rapport over de herijking van de criteria “vrije vervanging” en “gezagsverhouding”. Als de inschatting van Wiebes juist is, zal dit rapport niet lang meer op zich laten wachten. We zijn benieuwd!