1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Een buitenlandse werknemer naar Nederland laten komen: hoe zit het met de werk- en verblijfsvergunning?

Een buitenlandse werknemer naar Nederland laten komen: hoe zit het met de werk- en verblijfsvergunning?

Wij worden regelmatig benaderd door werkgevers die een vacature willen vullen met een buitenlandse werknemer. Wanneer de betreffende werknemer de nationaliteit van Zwitserland heeft, of van een land dat behoort tot de EU of de Europese Economische Ruimte (EER), levert dat doorgaans weinig problemen op. Deze werknemer heeft namelijk geen verblijfsvergunning nodig om in Nederland te werken. Lastiger is het om een werknemer naar Nederland te halen die de nationaliteit van die landen niet heeft.
Leestijd 
Auteur artikel Yvette van den Heuvel
Gepubliceerd 18 juni 2019
Laatst gewijzigd 09 juli 2019

Wij worden regelmatig benaderd door werkgevers die een vacature willen vullen met een buitenlandse werknemer. Wanneer de betreffende werknemer de nationaliteit van Zwitserland heeft, of van een land dat behoort tot de EU of de Europese Economische Ruimte (EER), levert dat doorgaans weinig problemen op. Deze werknemer heeft namelijk geen verblijfsvergunning nodig om in Nederland te werken. Lastiger is het om een werknemer naar Nederland te halen die de nationaliteit van die landen niet heeft. Voor een verblijf van meer dan 90 dagen moet de werkgever dan een verblijfsvergunning (en soms ook een werkvergunning) aanvragen voor de (potentiële) werknemer.

Welke verblijfsvergunning?

Welke verblijfsvergunning de werkgever moet aanvragen, hangt af van de baan die de werknemer krijgt. Er bestaan speciale verblijfsvergunningen voor kennismigranten, (gast)docenten, artsen in opleiding, onderzoekers, werknemers die hooggekwalificeerde arbeid verrichten en werknemers die door hun werkgever tijdelijk worden overgeplaatst naar een vestiging in Nederland (internationale detachering binnen concernverband). In alle overige situaties moet werkgever een verblijfsvergunning aanvragen voor ‘reguliere arbeid’.

Internationale detachering binnen concernverband

Voor toekenning van de verschillende verblijfsvergunningen gelden verschillende voorwaarden. Zo geldt als voorwaarde voor een verblijfsvergunning voor internationale detachering binnen concernverband onder meer dat de werknemer:

  • zijn verblijfsplaats buiten Europa heeft;
  • in dienst is van een werkgever die buiten de EU gevestigd is;
  • leidinggevende, specialist of trainee is;
  • voldoet aan bepaalde looneisen;
  • voorafgaande aan de internationale detachering minstens drie maanden werkzaam is geweest bij de buitenlandse vestiging.

Met deze verblijfsvergunning kan de werkgever een werknemer (afhankelijk van de functie van de werknemer) maximaal één respectievelijk drie jaar overplaatsen. Neem gerust contact op voor alle voorwaarden van deze (of één van de andere) speciale verblijfsvergunning(en).

Reguliere arbeid

Wanneer een werkgever een vacature wil vullen met een buitenlandse werknemer die niet voldoet aan de bovengenoemde kwalificatievereisten (werknemer is geen kennismigrant, (gast)docent, arts in opleiding, onderzoeker, etc.) en geen sprake is van lerend werken of seizoensarbeid, moet een verblijfsvergunning voor reguliere arbeid worden aangevraagd. Naast een verblijfsvergunning moet werknemer dan bovendien een werkvergunning hebben. De verblijfs- en werkvergunningen kunnen met één gecombineerde aanvraag worden verkregen (een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid: GVVA). Let op: voor toekenning van een GVVA gelden strenge voorwaarden. Anders dan bij de bovengenoemde speciale verblijfsvergunningen moet werkgever bij reguliere arbeid namelijk kunnen aantonen dat zij voldoende moeite heeft gedaan om de vacature éérst te vullen met een Nederlandse of Europese werknemer. Een werkgever die een werknemer naar Nederland wil halen voor ‘reguliere arbeid’ moet dus een extra hobbel nemen en éérst enige tijd proberen om een geschikte kandidaat te vinden in Nederland of de EER/EU. De werkgever moet minstens een aantal maanden breed zoeken (denk aan internet, (internationale) uitzendbureaus en het plaatsen van advertenties).

Conclusie

Mocht u van plan zijn een buitenlandse werknemer in Nederland te werk te stellen, dan doet u er goed aan juridisch advies in te winnen over de mogelijkheden. Wij vertellen u graag of uw (potentiële) werknemer een werk- en/of verblijfsvergunning nodig heeft, en zo ja, of de werknemer daarvoor in aanmerking komt. Ook kunnen wij u helpen bij het indienen van de daadwerkelijke aanvraag bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Ons kantoor kan u verder adviseren over de belangrijke belastingtechnische, sociaal verzekeringsrechtelijke, arbeidsrechtelijke en pensioenrechtelijke aspecten van tewerkstelling van een buitenlandse werknemer in Nederland.